Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina

Lượt xem: 140 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina

Mã số thuế: 0312782754
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: kwangsungengvina@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 415 đường Lê Văn Lương Phường Tân Phong, Quận 7, ,
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 02837713454
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0