Công ty CPTM Thú Y Xanh VN

Lượt xem: 129 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty CPTM Thú Y Xanh VN

Mã số thuế: 0311078249-001
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: hanh.trinhthi@greenvet.com.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Trịnh Thị Hạnh
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Lô số 7, Ô 33, KDC Đường Đệ, P. Vĩnh Hoà, Nha Trang, Nha Trang, Khánh Hòa
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0869002223
Điện thoại: 0869002223
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0