휴머니아

Lượt xem: 4 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 4

Thông Tin: 휴머니아

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: eunh0215@humania.co.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 서울 마포구 마포대고86, 1121, ,
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 01040967759
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0