주은유브이텍(주)

Lượt xem: 2 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: 주은유브이텍(주)

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: 이지혜
Số điện thoại di động: 01025930053
Email: jeco@jecouv.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:

경화기 전문 제조 업체로 LG, 삼성에 라인 셋업

Địa điểm công ty: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 49번길19, , Nước ngoài
Năm thành lập: 01-01-1985
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 01025930053
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0