세종테크

Lượt xem: 6 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: 세종테크

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: tsbacninh@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Workshop G3, Lot XN6-II, Dai An expansion IZ, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam, , Hải Dương
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0972658799
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0