KVIC PARTNERS CO., LTD.

Lượt xem: 61 | Số tin đăng: 11 | Hồ sơ ứng tuyển: 5

Thông Tin: KVIC PARTNERS CO., LTD.

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Ms.Yoon
Số điện thoại di động: 0254584268
Email: yoon2.kvic@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 33 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0254584268
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0