DGMEDIA

Lượt xem: 7 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: DGMEDIA

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: dgmin2060@naver.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 이동근
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: mulberry, Q. Hà Đông, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0984875256
Điện thoại: 0984875256
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0