Công ty TNHH Thái Hòa

Lượt xem: 85 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty TNHH Thái Hòa

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động: 02603863234
Email:

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Dung
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 95 Hoàng Văn Thụ - Tp.Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty: dndthaihoa@gmail.com
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0