Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái

Lượt xem: 85 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: congty@nguonsinhthai.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: VÕ CAO TRÍ
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 106 Nguyễn Ngọc Lộc P.14 Q.10 TP.HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0