Tập đoàn Samsung

Lượt xem: 151 | Số tin đăng: 7 | Hồ sơ ứng tuyển: 2

Thông Tin: Tập đoàn Samsung

Mã số thuế: 1234567890
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động: 01234008999
Email: queanh@jobpro.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Khu công nghiệp yên Phong 1, Yên Phong, Bắc Ninh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty: http://www.samsung.com/vn/
Di động: 0977303139
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0