Chi nhánh Vĩnh Long-Công ty cổ Phần viễn thông FPT Telecom

Lượt xem: 28 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: Chi nhánh Vĩnh Long-Công ty cổ Phần viễn thông FPT Telecom

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: TrangVTN5@fpt.com.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 68/11A, Phạm Thái Bường, phường 4, Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0832230596
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0