Vibra-Tite

Lượt xem: 25 | Số tin đăng: 3 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Vibra-Tite

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Khác

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Eugene
Số điện thoại di động: 0343187764
Email: dontstop80@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Royal City, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0343187764
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0