K-works VINA

Lượt xem: 50 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: K-works VINA

Mã số thuế: 0108352374
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: sylee@k-works.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 오민용
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Vietnam - S4, Floor 5, No.125, Hoang Ngan Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, ,
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0866594269
Điện thoại: 0866594269
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0