Công ty TNHH Venesa

Lượt xem: 26 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty TNHH Venesa

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: nhupth@venesa.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Nguyễn Quỳnh Anh
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 431 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0902649458
Điện thoại: 0902649458
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0