Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Tân Bình Mạnh

Lượt xem: 13 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Tân Bình Mạnh

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Nhân Sự
Số điện thoại di động: 0943535938
Email: hcns.tanbinhmanh@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Nhân Sự
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Số 2B - Lê Văn Hưu - Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An.
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0