CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Lượt xem: 2 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Mã số thuế: 0300521758
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: thao.vlp@pnj.com.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Cao Thị Ngọc Dung
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 170E Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Quận Phú Nhuận – Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 02839951703
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0