BNF VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Lượt xem: 115 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: BNF VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuế: 0314157072
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: nguyenthisinhktkt85@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: KIM TEAK GWAN
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Factory A4, No. 2 Truong Son Highway, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, HCMC, Quận Thủ Đức, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0906209572
Điện thoại: 02836201175
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0