국토교통과학기술진흥원

Lượt xem: 23 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: 국토교통과학기술진흥원

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhà nước

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: jwkim@kaia.re.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 손봉수
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: UTC, Q. Đống Đa, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0375015400
Điện thoại: 0375015400
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0