Công Ty TNHH EM-Tech Việt Nam

Lượt xem: 43 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công Ty TNHH EM-Tech Việt Nam

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động: 02383529367
Email: tuyendungemtechnghean@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty:
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0