Freelensia

Lượt xem: 25 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Freelensia

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: support@freelensia.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 1437 Nguyen Van Linh, ,
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: +84938990085
Điện thoại: 0938990085
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0