Thông báo

Hướng dẫn khai sơ yếu ly lịch tự thuật đơn giản chi tiết nhất

29/06/2019 | 09:36 : Lượt xem 1465

Yêu cầu khai sơ yếu lý lịch tự thuật

Người xin dự tuyển tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.

Nội dung khai lý lịch

Họ và tên

Viết đúng họ, chữ đệm và tên, các thông tin này ghi như trong giấy chứng minh nhân dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A.

Nam, nữ:

Là nam thì ghi chữ “nam”, là nữ thì ghi chữ “nữ”, có ô trống để đánh vẫn ghi rõ ra.

Sinh năm:

Viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:

Viết rõ thôn (số nhà, đường phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố).

Nơi ở hiện tại:

Viết rõ thôn (số nhà, đường phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố).

Chứng minh nhân dân số, cấp tại, ngày cấp:

Ghi đúng theo chứng minh nhân dân được cơ quan công an cấp, có giá trị hiện hành.

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu:

Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của người cần báo tin.

Bí danh:

Viết các bí danh đã dùng.

Nguyên quán:

Là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ).

Dân tộc:

Viết tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường...(nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).

Tôn giáo:

Ghi rõ đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo... ghi cả chức sắc trong tôn giáo (nếu có), không theo đạo nào thì ghi “không”.

Xuất thân từ gia đình thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất  (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

Cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản...

Thành phần bản thân hiện nay:

Viết rõ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp...; nếu sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.

Trình độ văn hóa:

Viết rõ 12/12 chính quy; 12/12 bổ túc văn hoá.

Trình độ ngoại ngữ:

Viết theo văn bằng hoặc chứng nhận đã được cấp: Đại học Anh ngữ, Pháp ngữ, Nga ngữ...(nếu tốt nghiệp đại học ngoại ngữ). Đối với hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì ghi là: Anh, Pháp, Nga...trình độ A, B, C, D.

Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp.

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:

Đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật gì thì viết theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại chức, nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

Cấp bậc:

Bậc lương đang hưởng (nếu có)

Lương chính hiện nay:

Theo ngạch chuyên viên, kỹ thuật viên, kỹ sư,...(nếu có)

Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP), ngày xuất ngũ, lý do:

Ghi rõ ngày, tháng, năm nhập ngũ, xuất ngũ và lý do xuất ngũ.

Hoàn cảnh gia đình:

Cần khai Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), anh chị em ruột của bản thân, vợ (chồng), con cái. Viết rõ: họ và tên, năm sinh, quê quán; chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người.

Quá trình hoạt động của bản thân:

Tóm tắt quá khứ từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội, đi học ở đâu, đi làm ở đâu, giữ chức vụ gì.

Khen thưởng:

Viết rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng.

Kỷ luật:

Viết rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật.