Event Coordinator

EVIZI LLC

Apply Now
CAREERS:  Over 2 years
Employment type:   Full-time job
Working area:  Đà Nẵng
Salary: Decision after interview

End of Reception: 30/10/2021

Type of Industry: 

Newspapers·Magazines·Media

Views: 8 Candidate: 0 Save: 0

Job Posting: Event Coordinator

RECRUITMENT GUIDELINE

Number of Recruits: 1 person
Job Category:  Advertisement·PR·Media
Position/Title: Staff
Recruiting Sectors/Job Descriptions:
 • Lập kế hoạch, đề xuất và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ, đảm bảo thông điệp của Ban Lãnh đạo Công ty được truyền đạt đầy đủ, kịp thời đến từng nhân viên./ Plan, propose and deploy internal communications strategies to ensure that messages of the Board of Directors can be fully communicated to all employees.
 • Xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện các hoạt động phát triển, duy trì văn hóa doanh nghiệp./ Plan, propose and implement activities to develop and maintain organizational culture.
 • Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch Media plan và nội dung truyền thông thương hiệu công ty./ Develop strategy, media plan and corporate brand communication content.
 • Đề xuất kế hoạch tổ chức sự kiện theo năm/ kế hoạch chi tiết cho từng sự kiện cụ thể./ Propose annual event plans / detailed plans for each specific event.
 • Đề xuất danh sách, cách thức quản lý các kênh truyền thông PR, phân tích vai trò và mối quan hệ giữa các kênh để đảm bảo hiệu quả sử dụng kênh./ Propose list of channels for PR and plan to use them. Analyze the roles and relationship of these channels to ensure effective use.
 • Soạn thảo các thông cáo báo chí, bài viết, bài phát biểu, diễn văn của lãnh đạo Công ty./ Draft press releases, articles and speeches of the Board of Directors.
 • Lên ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên./ Plan and organize internal events, collective activities to create corporate bonds among employees.
 • Xây dựng nội dung đưa tin, truyền thông sự kiện trên các phương tiện đại chúng/kênh truyền thông nội bộ và Fanpage./ Develop media contents, events on internal channels, multimedia platforms and Fanpage.
 • Quản lý, mở rộng, phát triển và làm phong phú thêm các phương tiện đại chúng/kênh truyền thông nội bộ./ Manage, expand, develop multimedia platforms and internal communication channels.
 • Lập kế hoạch, thực hiện sản xuất các sản phẩm truyền thông (video, audio, infographic...)./ Plan and produce media products such as videos, audios, infographic
 • Duy trì và vận hành các Câu lạc bộ, hội nhóm về hoạt động phong trào./ Operate and maintain company groups, clubs and movement activities.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động thăm hỏi CBNV/người thân của CBNV trong Công ty./ Organize and operate visitation activities for employees and relatives of employees.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp./ Perform different tasks assigned by direct managers.

Qualifications and preferential terms

Educational Background: 4 years uiversity
Apply Qualification
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các ngành có liên quan./ Bachelor of Arts in Journalism, Communication, Public Relations or related fields.
 • Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các tổ chức lớn, ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, tổ chức sự kiện. Đã làm việc tại công ty IT là một lơị thế./ 3+ years of experience at equivalent positions in large organizations. Candidates with experience working in the field of journalism, communication and events planning will be prioritized. Experienced working in IT companies is an advantage.
 • Yêu thích công việc trao đổi, liên hệ với người khác./ Love communicating and making contact with other people.
 • Kiến thức vững chắc về truyền thông xã hội (blog, Facebook, Twitter, v.v.)./ Strong knowledge of social media (blog, Facebook, Twitter, etc.)./ Creativity, able to come up with many ideas for company events and shows.
 • Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện./ Creativity, able to come up with many ideas for company events and shows.
 • Yêu thích, có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể, phong trào, có năng khiếu văn nghệ như hát, múa, nhảy, MC là một lợi thế lớn./ Have knowledge and experience in organizing collective cultural events, movements. Have artistic talents such as singing and dancing.
 • Có khả năng quay phim, chụp hình, hiểu biết về thiết kế đồ họa là một lợi thế./ Ability to film and take photos. Knowledge about graphic design is an advantage.
 • Khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc./ Ability to connect, encourage people. Take initiative in coordinating and implementing work.
 • Năng động, tự tin, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt./ Dynamic, confident, good communication and presentation skills.
 • Nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc./ Enthusiastic, open and friendly at work.
 • Rất giỏi kĩ năng teamwork, quản lý thời gian hiệu quả./Strong teamwork, efficient time management skills.
 • Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt./ Good English communication skills.
Major/Department: Communication & Information.
Foreign Language : Proficient in English.
Sex: No relation sex

Working Condition

Salary: Thoả thuận sau phỏng vấn
Welfare Benefits: Parking available,Social insurance,Bonus,Health screenings,Wedding·Funeral allowances.
Company address:: Danang Software Park - 6th Floor, 02 Quang Trung Street, Hai Chau District, Da Nang., Hải Châu, Đà Nẵng
View Map
Working area: Đà Nẵng
Working day: From Monday To Friday
Working Time: From Monday To Friday 8:30 AM-6:00 PM

Reception Period and Method

Reception period: 17/09/2021 ~ 30/10/2021
How to Reception: Apply Online
Application Form: JOBPRO ONLINE CV

Recruitment Procedures and Required Documents

Recruitment Procedures:
Required Documents:

Benefits and Incentives

 • Competitive salary 
 • Annual salary review 
 • Laptop support policy
 • 13-month salary 
 • Five working days per week
 • Social insurance contribution according to high salary
 • Excellent Benefits: holiday bonus, birthday gift, team building, health care examination, big annual year-end party every year, sport activities, ...
 • Dynamic and comfortable working environment.

Please send resume and cover letter to  explaining why you're a good match for this position.

 

Contact to Us

Manager: Ms. BichThuy
Phone number: 02363822288
Phone number: 0987222583
Please apply now !
Event Coordinator Share to: