Nhập Thông Tin Doanh Nghiệp

(*) Thông tin bắt buộc

Lưu ý: Chỉ chấp nhập tập tin dạng: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif và kích thước < 1Mb

Hoàn thành đăng ký
Hãy nhập chính xác các thông tin như Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ để có thể điền chính xác thông tin doanh nghiệp và suất Hóa đơn thuế điện tử. Nhấp chọn "Hoàn thành đăng ký", tôi đã đọc và đồng ý với
Quy định bảo mật  và Thỏa thuận sử dụng