Lượt xem: 41 | Mã: NTD0002062 | Ngày làm mới: 13/12/2022

함께 하면 할 수 있다

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

건설 및 소방 분야 (Thoả thuận sau phỏng vấn) (Giám sát xây dựng)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

이규태

Họ tên

이규태

Giới tính

Nam  - 19/01/1965 (58 tuổi)

Địa chỉ

806, The garden building, My Dinh urban area, Me Tri Ward in Hanoi, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 30 Năm 0 Tháng Hà Nội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1984/03 - 1991/08

Đại học

중앙대학교 Kỹ thuật Ô tô·Cơ Khí 144

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

30 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

소방(Fire Fighting System) 설계 및 구매 / 시공 및 시운전 지원 등


Thời gian Thông tin công việc

2008/07

2021/12

Công ty

GS 건설

Bộ phận

GS 건설

Khu vực làm việc

Chức danh

차장 - 부장 / Lead Engineer

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 발전 및 산업, 환경 플랜트 Fire Fighting Engineering
Mô tả về công việc 발전소 및 환경 플랜트 소방 분야 기본 설계 및 상세설계, 구매 지원 업무 와 시공 및 시운전 지원 업무, 대 발주처 및 인허가 업무등 입찰 및 실행 업무를 수행.
Thời gian Thông tin công việc

1991/07

2018/06

Công ty

현대 엔지니어링

Bộ phận

현대 엔지니어링

Khu vực làm việc

Chức danh

사원 - 차장 / Lead Engineer

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 발전 및 산업, 환경 플랜트 Fire Fighting Engineering
Mô tả về công việc 발전소 및 산업, 환경 플랜트 소방 분야 기본 설계 및 상세설계, 구매 지원 업무 와 시공 및 시운전 지원 업무, 대 발주처 및 인허가 업무 등 입찰 및 실행 업무를 수행

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

주요 경력사항

회사명 현대엔지니어링(주) 1991년 7월 ~ 1993년 12월
직위: 사원 직책 : 담당자
담당사업 및 업무 : 삼천포 화력 3,4호기 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 한국전력공사(주))

회사명 현대엔지니어링(주) 1991년 7월 ~ 1993년 10월
직위: 사원 직책 : 담당자
담당사업 및 업무 : 인도네시아 PAITON 석탄화력 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : PLN(인도네시아전력청))

회사명 현대엔지니어링(주) 1993년 1월 ~ 1995년 10월
직위: 사원 직책 : 담당자
담당사업 및 업무 : 말레이시아 MELAWA 디젤 발전소 건설 공사 소화설비 설계
(발주처 : ARL(주))

회사명 현대엔지니어링(주) 1993년 1월 ~ 1994년 12월
직위: 사원 직책 : 담당자
담당사업 및 업무 : 현대정유 열병합 발전소 증설공사 소화설비 설계
(발주처 : 현대 정유(주))


회사명 현대엔지니어링(주) 1994년 10월 ~ 1996년12월
직위: 사원 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 340MW 분당복합화력 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 한국전력공사(주))

회사명 현대엔지니어링(주) 1995년 12월 ~ 1998년12월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 1800MW 보령복합화력 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 한국전력공사(주))회사명 현대엔지니어링(주) 1996년 12월 ~ 1997년5월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 부산경남우유칠서유가공공장 건설공사 소방감리
(발주처 : 부산경남우유협동조합)

회사명 현대엔지니어링(주) 1996년 1월 ~ 1998년12월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 현대전자열병합발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처: 현대전자(주))

회사명 현대엔지니어링(주) 1996년 12월 ~ 1999년1월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 인도네시아 다라자트 열병합발전소 Stage II 건설공사 소화설비 설계 (발주처 : AMOSEAS(주))

회사명 현대엔지니어링(주) 1998년 1월 ~ 1998년12월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 현대우주항공 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 현대우주항공(주))

회사명 현대엔지니어링(주) 1998년 1월 ~ 1999년12월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 김해장유소각로 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 현대정공(주))

회사명 현대건설(주) 1999년 1월 ~ 2001년12월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 마카오 콜론-B 복합화력발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : CEM (마카오 전력청))

회사명 현대건설(주) 1999년 7월 ~ 2002년6월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 아랍에미레이트 120MW 제벨알리D 가스터빈발전소 건설공사
소화설비 설계
(발주처 : DEWA : 두바이 전력청 )
회사명 현대건설(주) 2000년 1월 ~ 2002년12월
직위: 대리 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 베트남 54MW 바리아 발전소 증설공사 소화설비 설계
(발주처 : EVN(베트남 전력청))

회사명 현대엔지니어링(주) 2002년 10월 ~ 2005년9월
직위: 과장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 바베이도스 60MW 디젤 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 현대중공업(주))


회사명 현대엔지니어링(주) 2002년 12월 ~ 2005년1월
직위: 과장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 550MW 율촌복합화력 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 홍콩 MEIYA(주))


회사명 현대엔지니어링(주) 2003년 3월 ~ 2007년3월
직위: 과장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 청송양수발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 한국전력공사(주))

회사명 현대엔지니어링(주) 2003년10월 ~ 2007년9월
직위: 과장 직책 : Lead enginner

담당사업 및 업무 : 남제주 화력 3,4호기 중유 화력발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 남부발전 (주))


회사명 현대엔지니어링(주) 2004년11월 ~ 2006년12월
직위: 과장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 리비아 ZAWIA 복합화력발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 리비아 전력청)


회사명 현대엔지니어링(주) 2004년5월 ~ 2008년5월
직위: 과장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 1200 MW JEBEL ALI “L” Phase II in UAE 복합화력 발전소 건설
공사 소화설비 설계
(발주처 : DEWA : 두바이 전력청 )


회사명 현대엔지니어링(주) 2005년6월 ~ 2008년3월
직위: 과장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 하동화력 7,8호기 Yard Island 소화설비 설계
(발주처 : 삼성물산(주))


회사명 현대엔지니어링(주) 2006년5월 ~ 2008년4월
직위: 차장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 부산정관지구 집단에너지시설 소화설비 설계
(발주처 : 부산정관에너지(주))


회사명 현대엔지니어링(주) 2007년4월 ~ 2008년5월
직위: 차장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : Shuaiba North 열병합 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : MEW : 쿠웨이트 전력청 )


회사명 GS 건설(주) 2008년7월 ~ 2010년4월
직위: 차장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 아르메니아 YEREVAN 복합화력 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : CJSC (아르메니아 전력청 ))


회사명 GS 건설(주) 2010년2월 ~ 2013년3월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : Oman Barka III & Sohar II 복합화력 발전소 건설공사
소화설비 설계 (발주처 : OPWP : 오만 전력청)회사명 GS 건설(주) 2010년11월 ~ 2012년12월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 바레인 Bapco Wastewater Treatment Plant 건설공사
소화설비 설계
(발주처 : Bapco(주))


회사명 GS 건설(주) 2011년12월 ~ 2013년9월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 부곡 3호기 복합화력 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : GS EPS(주) )

회사명 GS 건설(주) 2011년9월 ~ 2013년12월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 쿠웨이트 Azzor WDC II 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : MEW : 쿠웨이트 전력청 )

회사명 GS 건설(주) 2012년1월 ~ 2014년6월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 안동천연가스발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : 남부발전(주))

회사명 GS 건설(주) 2012년5월 ~ 2014년7월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 사우디 PP-12 복합화력 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : SEC (사우디 전력청))

회사명 GS 건설(주) 2013년1월 ~ 2015년8월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 당진바이오매스 발전소 1호기 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : GS EPS(주))

회사명 GS 건설(주) 2014년2월 ~ 2021년12월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 알제리 KAIS 1300 MW 복합화력 발전소 건설공사
소화설비 설계 (발주처 : SPE (알제리전력청))

최근 회사명 GS 건설(주) 2015년9월 ~ 2021년12월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 안양열병합 발전소 2호기 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : GS POWER(주))

최근 회사명 GS 건설(주) 2015년11월 ~ 2018년8월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 포천 열병합 집단에너지 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : GS E&R(주))

최근 회사명 GS 건설(주) 2018년6월 ~ 2020년12월
직위: 부장 직책 : Lead enginner
담당사업 및 업무 : 당진 바이오매스 2호기 발전소 건설공사 소화설비 설계
(발주처 : GS EPS(주))

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

소방감리원 경력 수첩

한국소방시설협회

특급

2019년12월5일

위험물기능장

한국산업인력관리공단

-

2020년10월8일

소방기술자 경력수첩

한국소방시설협회

특급

2019년12월5일

소방설비기사(기계)

한국산업인력공단

1 등급

1994년11월21일

소방설비기사(전기)

한국산업인력공단

1 등급

2001년6월4일GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

성실하고, 노력 하며, 합리적이며, 공평하고, 세밀함.

성장과정

초 중 고 대학을 모두 서울에서 나왔으며, 평범한 가정에서 자랐으며, 결혼 해서 딸 1 아들 1를 두고 있으며, 30년동안 대기업에서 근무 하고, 현재 하오이에 거주 중 임.

성격 및 장단점

무난하고, 세밀한 성격으로, 업무에 임했을 때, 정확하고, 세밀하게 노력 하려고는 장점이 있고, 단점은 게으른 점이 있음.

생활 신조

열심히 하면 할 수 있다.

입사지원동기 및 포부

베트남에 거주 하게 되어 베트남에서 일할 수 있는 기회가 되었으면 함.
베트남에서 나의 경력과 기술을 발휘하고 싶음.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
후회없는 선택,확실합니다.
문병열 Nam - 50 tuổi
후회없는 선택,확실합니다.

Bắc Ninh

4 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

27/03/2023
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장  베트남 공장 신규 구축 및 운영
양정호 Nam - 59 tuổi
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장 베트남 공장 신규 구축 및 운영

Hà Nam

29 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty

12-90-010779-12

24/03/2023

0 Năm 0 Tháng

21/03/2023
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기
최세정 Nam - 33 tuổi
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기

Bắc Ninh

2 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

TOEIC Speaking 120점,한국사2급,운전면허 1종,워드프로세서1급,승강기기능사,전기기능사

19/03/2023
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기
최세정 Nam - 33 tuổi
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기

Bình Phước

2 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

한국사2급,운전면허 1종,워드프로세서1급,승강기기능사,전기기능사

18/03/2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC
Hoàng Đức Thiện Nam - 38 tuổi
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC

TP HCM

8 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu

05/03/2023
생산/제조 관리 직무/부서에 지원하는 이상진 입니다.
이상진 Nam - 41 tuổi
생산/제조 관리 직무/부서에 지원하는 이상진 입니다.

22 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

면허증,전자계산기 기능사,전자기기 기능사

28/02/2023
Kim Hoàn và dịch vụ
trinhquocbinh.06111999 Nữ - 24 tuổi
Kim Hoàn và dịch vụ

5 Năm 3 Tháng

7-10 triệu

18/02/2023
전장 경력 9년/ 기구 경력 5년/ 관리직 경력 4년으로 관리직 지원
김영웅 Nam - 44 tuổi
전장 경력 9년/ 기구 경력 5년/ 관리직 경력 4년으로 관리직 지원

Bắc Ninh

13 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

자동차 면허증(한국/베트남:국제면허)

21/02/2023
thaithihaht34 Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-5 triệu

02/02/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ