Lượt xem: 34 | Mã: NTD0001927 | Ngày làm mới: 10/05/2021

지원 이력서

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

관리 (General~Senior Manager) (Khác)

Mức lương mong muốn

Trên 100 triệu

THÔNG TIN CƠ BẢN

Scott Nam In Lee

Họ tên

Scott Nam In Lee

Giới tính

Nam  - 09/01/1968 (55 tuổi)

Địa chỉ

415 Liliha Court Lane #6, Quận 9, TP HCM

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Thạc sĩ

Tổng kinh nghiệm: 20 Năm 0 Tháng | Việt Nam 10 Năm 0 Tháng TP HCM $55,000

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2001/01 - 2003/01

Thạc sĩ

Hawaii Pacific University 하와이 사립대학교 Công nghệ Viễn thông 3.73/4.0

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

20 Năm 0 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 10 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

베트남에 온 지는 10년째이고 베트남 거주 기간 동안 한국회사에서 관리부장으로 인사, 수출입업무, 경리, 자재, 창고, 공장, 장비 및 건설 현장 관리 등등 인사부/총무부/경리부 (재무 및 회계업무포함)/자재부/구매부/수출입업무/건설현장 관리한 경력들이 있습니다.
저의 장점으로는 해외 생활 적응력이 빠르고, 영어 (상급) 및 베트남어(최상급) 등을 읽고, 쓰고, 말할 수 있습니다. 베트남에 와서 지금까지 제가 맡아서 해온 일들은 사실상 저의 전공 및 경력과는 전혀 관련 없는 일들이었지만 저는 항상 빨리 습득하고 적응하여 나름대로 성과를 올렸습니다.


Thời gian Thông tin công việc

2017/12

2019/09

Công ty

극동비나

Bộ phận

극동비나

Khu vực làm việc

Chức danh

부장/관리부장

Mức lương

$4,500

Lĩnh vực hoạt động 생산
Mô tả về công việc 인사부/총무부/경리부(재무 및 회계 포함)/자재부/구매부/수출입업무 총괄 관리
Thời gian Thông tin công việc

2014/06

2017/11

Công ty

Han Young E& C & Han Viet Vina

Bộ phận

Han Young E& C & Han Viet Vina

Khu vực làm việc

Chức danh

부장/현장소장

Mức lương

$4,500

Lĩnh vực hoạt động 건설
Mô tả về công việc 삼성 (SAMSUNG) 베트남 박린, 타이윈, 9군 건설현장 장비 및 시공 관리
Thời gian Thông tin công việc

2011/12

2014/05

Công ty

Vihacon (비하콘 건설)

Bộ phận

Vihacon (비하콘 건설)

Khu vực làm việc

Chức danh

차장/현장소장

Mức lương

$4,000

Lĩnh vực hoạt động 건설
Mô tả về công việc Reveria Point 싱가포르/상룡 건설현장 골조 시공 관리.
포스코 (Posco) 이스턴 프로젝트 건설현장 골조, 조적 및 미장 시공 관리.
포스코 (Posco) 철강 건설현장 토목 시공 관리.
Thời gian Thông tin công việc

2020/05

2021/05

Công ty

숭원 건설

Bộ phận

숭원 건설

Khu vực làm việc

Chức danh

부장/관리부장

Mức lương

$4,500

Lĩnh vực hoạt động 건설
Mô tả về công việc 건설 현장 및 사무실관리
Thời gian Thông tin công việc

2019.09

2020/04

Công ty

금강공업

Bộ phận

금강공업

Khu vực làm việc

Chức danh

부장/관리부장

Mức lương

$5,000

Lĩnh vực hoạt động 생산
Mô tả về công việc 인사부/총무부/사무부/안전부/IT부 총괄관리

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

영어: 상급
베트남어: 최상급


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성장과정

저는 3남2녀의 가정에 장남으로 태어나 나를 대하는 태도로 성실성 및 따뜻함과 남을 대하는 태도로 친절함을 배우며 성장하였습니다. 무엇보다도 성실성을 이기는것은 아무것도 없다는 신념을 갖게되었습니다.

성격 및 장단점

베트남에 온 지는 10년째이고 베트남 거주 기간 동안 한국회사에서 관리부장으로 인사, 수출입업무, 경리, 자재, 창고, 공장, 장비 및 건설 현장 관리 등등 인사부/총무부/경리부 (재무 및 회계업무포함)/자재부/구매부/수출입업무/건설현장 관리한 경력들이 있습니다.
저의 장점으로는 해외 생활 적응력이 빠르고, 영어 (상급) 및 베트남어(최상급) 등을 읽고, 쓰고, 말할 수 있습니다. 베트남에 와서 지금까지 제가 맡아서 해온 일들은 사실상 저의 전공 및 경력과는 전혀 관련 없는 일들이었지만 저는 항상 빨리 습득하고 적응하여 나름대로 성과를 올렸습니다.

생활 신조

저의 장점은 목표가 설정되면 늘 긍정적인 면을 바라보며 목표를 향해 꾸준하게 집중하는 것입니다. 그리고 장점속에 단점이 있다고 생각하기때문에 항상 초심을 잃지 않을려고 노력하고 있습니다.

입사지원동기 및 포부

안정적인 직장생활

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
요령을 알고 성실함으로 승부한다.!!!
이명근 Nam - 42 tuổi
요령을 알고 성실함으로 승부한다.!!!

Bắc Ninh

13 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

25/05/2023
물류 및 무역 관련 업체 지원
Seong Hoyeon ( 성 호연 ) Nam - 53 tuổi
물류 및 무역 관련 업체 지원

25 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

19/04/2023
영업/품질/생산관리/자재관리
장명식 Nam - 50 tuổi
영업/품질/생산관리/자재관리

TP HCM

18 Năm 3 Tháng

Chính sách của công ty

자동차운전면허2종보통

15/04/2023
Quản lý dự án tự động hóa
Đỗ Hải Yến Nữ - 30 tuổi
Quản lý dự án tự động hóa

7 Năm 6 Tháng

Trên 50 triệu

08/04/2023
Nhân viên lễ tân
Nguyễn Thanh Bình Nam - 22 tuổi
Nhân viên lễ tân

0 Năm 0 Tháng

5-7 triệu

08/04/2023
제조 & 품질관리 14년 이상 경력자
이종수 Nam - 44 tuổi
제조 & 품질관리 14년 이상 경력자

Hà Nội

14 Năm 7 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

중국자동차운전면허증(C1)

09/05/2023
후회없는 선택,확실합니다.
문병열 Nam - 50 tuổi
후회없는 선택,확실합니다.

Bắc Ninh

4 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

27/03/2023
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장  베트남 공장 신규 구축 및 운영
양정호 Nam - 59 tuổi
현대/기아 1차업체 하네스 개발 및 제작(26년 4개월)/중국 즉묵공장 구축 및 근무(6년2개월)/중국 조선자치구 훈춘공장 구축 및 운영(1년8개월) / 태성전장 베트남 공장 신규 구축 및 운영

Hà Nam

29 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty

12-90-010779-12

24/03/2023

0 Năm 0 Tháng

21/03/2023
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기
최세정 Nam - 33 tuổi
전기설계, 전기계장, 플랜트, 발전기, 전동기

Bắc Ninh

2 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

TOEIC Speaking 120점,한국사2급,운전면허 1종,워드프로세서1급,승강기기능사,전기기능사

19/03/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ