Lượt xem: 63 | Mã: NTD0002087 | Ngày làm mới: 03/05/2022

항상 준비된 사람이 되자

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

SMT (Thoả thuận sau phỏng vấn) (Điện·Điện tử·Điều khiển)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

정 상선

Họ tên

정 상선

Giới tính

Nam  - 05/07/1975 (47 tuổi)

Địa chỉ

충남 천안 두정동 우남 아파트 104동 304호, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

THPT

Tổng kinh nghiệm: 24 Năm 0 Tháng Hà Nội 65000달러

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
199604 - 199604

THPT

검정고시 92

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

24 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

품질 개선 ( 프린터 및 REFLOW )의 능력으로 기존 회사에서
최고 사원상 수상 이력 있음


Thời gian Thông tin công việc

2021/07

2022/05

Công ty

솔루엠 멕시코 법인

Bộ phận

솔루엠 멕시코 법인

Khu vực làm việc

Chức danh

프로(부장)

Mức lương

연봉 65,000달러

Lĩnh vực hoạt động TV MAIN BOARD 생산 및 납품
Mô tả về công việc SMT 총괄
자재부터 제품 TEST 까지 전반적인 업무 진행

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

1. 품질 인정화 : 기존 경험을 바탕으로 ( Metal MasK 개선 ) 내용을 접목 및 품질 안정화
=> BGA 및 CHIP 자재 Metal Mask 개선 ( 불량율 1% - 0.1% 수준으로 감소 )
-. BGA ( 0.25Φ, 0.4P ) : 원형 -> 모따기 ( R값 30% 적용 )
-. CHIP 자재 : Pad간 관통 진행 및 관통 부위 Round 처리
: 인쇄,장착 좌표 틀어짐 발생시 솔더 인장력에 의한 위치 보정
: 86건중 대비 4건으로 95.3% 감소
2. 설비 가동율 증가
=> 설비 재원 대비 가동 효율 60% -> 85%까지 상승
-> Nozzle 및 Feeder 집중 관리 및 LOB 조절 ( 특수 노즐 접목 및 공용 Nozzle 적용으로 HEAD TURN 횟수 감소 )
-. 기종 변경 시간 단축 ( 1시간 -> 30분으로 감소 ) : 기존 인원으로 TDR팀 구성 ( 전담 인원 구성 : 자재준비 ~ 셋팅까지 )GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

주변 사삼의 이야기를 잘 들어주고
어떤 문제가 발생하면 몇번이고 생각하고 실행하여 반드시 해결함

성장과정

저는 1975년 8월5일에 안면도의 그리 형편이 부유하지 않은 정씨 가문에 3남2녀 중 막내로 태어 났습니다.
초등학교 때에는 공부하는 것보다 뛰어 노는 것을 더 좋아 했으며, 장난 치기을 좋아해서 친구들과 놀다가 다치는 적도 많았고
중학교 1학년 때 서울로 전학을 오게 되어 한 동안 적응을 못해서 약간의 문제와 불량한 친구들과 어울려 지내면서
학업을 중도에 포기하는 일이 발생 하였으며
때 늦게 후회하여 친구들 군대에 있을때 검정고시로 중학교 및 고등학교 졸업장을 취득 하였습니다.

성격 및 장단점

주변 사람들과 친화적으로 생활을 하며
장점으로는 남들을 편하게 하는 성격을 보유하고 있으며
단점으로는 성격이 급하여 사소한것을 챙기지 못하는 경향이 있어 항상 메모하여 챙기려고 노력하고 있습니다.

생활 신조

항상 준비된 사람이 되자....

입사지원동기 및 포부

조금 더 내가 발전할수 있는 회사라 여겨 지원 하게 되었습니다.
제가 20년 동안 공부하고 배운 모든 내용들을 지금보다 더 낳은 환경에서 펼쳐 보고 싶습니다.
어디서든 어떤 업무에도 항상 최선을 다하는 사람이라는 수식어를 듣게
저에게 기회을 주신다면 열심히 해서 저의 꿈과 회사에 이익이 될수 있는 사람으로 도약 하고 싶습니다.
이 몇줄로 그 인연을 다 할순 없지만 저에게 기회를 준다면, 최선을 다해 회사 발전에 이바지 하겠습니다.
또한, 사회 생활을 하며 동료와 같이 술한잔 하며 앞으로 나의 인생을 주제로 이야기 해본다면 지금 나의 인생에 만족스럽다고
느낄수 없는건 혼자만의 생각은 아닌거같아, 좀더 나은 미래 , 보다 행복한 삶을 위해 지원하고 도전합니다

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다
한규철 Nam - 42 tuổi
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

1종 보통

17/08/2022
Jangwonjeong
장원정 Nữ - 36 tuổi
Jangwonjeong

Hà Nội

15 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

14/08/2022
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ
Lê Thi Lành Nữ - 36 tuổi
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ

13 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

10/08/2022
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội
Dương Xuân Luyện Nam - 37 tuổi
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội

Hà Nội

12 Năm 6 Tháng

20-30 triệu

09/08/2022
입사지원서(품질)
차철순 Nam - 37 tuổi
입사지원서(품질)

Bắc Ninh

9 Năm 8 Tháng

Chính sách của công ty

자동차운전면허증

17/08/2022
회사가 절 버리지 않는다면 절대로  회사를 배신 하지 않겠습니다.
신석민 Nam - 42 tuổi
회사가 절 버리지 않는다면 절대로 회사를 배신 하지 않겠습니다.

16 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

11/07/2022
경영지원, 인사총무 경력5년 이상 경력자
박상수 Nam - 35 tuổi
경영지원, 인사총무 경력5년 이상 경력자

Hà Nội

8 Năm 7 Tháng

Trên 50 triệu

워드프로세서 3급,MOS,운전면허1종보통

12/07/2022
생산/기술/설비 모든 업무를 거쳐 현재 베트남에서 근무 중입니다.
wjcho7506 Nam - 47 tuổi
생산/기술/설비 모든 업무를 거쳐 현재 베트남에서 근무 중입니다.

Vĩnh Phúc

24 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

06/07/2022
제조현장관리 및 혁신,  영업관리 KIM JEONGTAE
김정태 Nam - 56 tuổi
제조현장관리 및 혁신, 영업관리 KIM JEONGTAE

Bắc Ninh

20 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

운전면허증

29/06/2022
이력서_제조/기술/품질 - 반도체/지문인식/카메라 Ass'y, 전자부품 제조 등 라인셋업,개발, 양산관리
이명희 Nam - 47 tuổi
이력서_제조/기술/품질 - 반도체/지문인식/카메라 Ass'y, 전자부품 제조 등 라인셋업,개발, 양산관리

Bắc Ninh

19 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

18/08/2022

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ