Lượt xem: 36 | Mã: NTD0001655 | Ngày làm mới: 16/05/2020

서울대 경영전공 / 일본.중국.베트남 현지경험 / 경영기획,공장관리

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

경영기획/생산관리 (Executives~General Manager) (Kế hoạch-Chiến lược-Quản lý)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

김석환

Họ tên

김석환

Giới tính

Nam  - 29/01/1967 (56 tuổi)

Địa chỉ

경기도 고양시 일산서구, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Thạc sĩ

Tổng kinh nghiệm: 18 Năm 2 Tháng | Việt Nam 7 Năm 2 Tháng TP HCM

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1986/03 - 1991/02

Thạc sĩ

서울대학교 Quản trị kinh doanh

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

18 Năm 2 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 7 Năm 2 Tháng

Điểm mạnh của bạn

• 생산공장에서 공급망(supply chain - 구매. 재고. 생산. 수출) 관리
• 경영기획 및 해외바이어 업무
• 생산기획 및 관리
• 일본어-fluent. 영어-business. 베트남어-conversation


Thời gian Thông tin công việc

2017;08

2019/10

Công ty

NTI VINA

Bộ phận

NTI VINA

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

70,000 USD

Lĩnh vực hoạt động
Mô tả về công việc [회사 소개]
베트남에 생산 공장을 가진 한국의 병원 용품 (의료 가운, DRAPE 등) 생산, 수출업체
주요 수출국은 일본, 한국, 미국, EU 등
연간 매출은 5,000 만 달러입니다. 1,000 명의 직원.

[업무 내용]
SCM (supply chain management -공급망 관리) 부서의 매니저로 구매 - 창고 - 생산 관리 - 수출의 프로세스를 관리.
일본을 중심으로 한 바이어 대응업무
Thời gian Thông tin công việc

2010/01

2016/06

Công ty

PANKO

Bộ phận

PANKO

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động
Mô tả về công việc [회사 개요]
의류 제조 및 수출업체. 중국과 베트남에 대규모 생산시설을 갖추고 일본을 중심으로 미국, 한국 등으로 수출.
년매출 2,200억원. 종업원수15,000명。
주요 바이어는 일본의 유니클로(매출의 약70%)
그 외 mujirushi。AEON등 일본 브랜드와 미주 및 국내 브랜드 등。
[직무 내용]
오더수주 CAPA관리。
생산진척 및 품질관리。
바이어 유니클로 대응업무
Thời gian Thông tin công việc

1997/03

2007/02

Công ty

부산예술대학

Bộ phận

부산예술대학

Khu vực làm việc

Chức danh

교원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động
Mô tả về công việc [대학개요]
미술, 디자인, 음악, 공연, 영상 계열의 학과를 가진 종합예술 전문대학
[직무 내용]
직위 : 교원
주요 연구 분야 : 디지털 컨텐츠와 커뮤니케이션 디자인
[퇴직 사유]
지방 전문대학의 일반적인 신입생 미충원과 재단의 경영악화로 교육의 질이 급격히 저하되었습니다. 이에 대학의 경영학 전공을 살려서 기업으로 전직했습니다.GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 33 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 43 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 24 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 40 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 19 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 29 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 51 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 48 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ