Lượt xem: 34 | Mã: NTD0002169 | Ngày làm mới: 28/07/2023

과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

생산,품질,구매,영업 (Thoả thuận) (Quản lý sản xuất)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

dyddl4188

Họ tên

dyddl4188

Giới tính

Nam  - 18/08/1983 (40 tuổi)

Địa chỉ

D CAPITAL, Q. Ba Đình, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trung cấp

Tổng kinh nghiệm: 15 Năm 6 Tháng | Việt Nam 5 Năm 2 Tháng Hà Nội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2002/03 - 2007/02

Trung cấp

계명문화대학 Quản trị kinh doanh

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

15 Năm 6 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 5 Năm 2 Tháng

Điểm mạnh của bạn

 원재료, 완제품, 설비등 수·출입 통관
 고객사 전담 수주관련 영업(입찰수주 다수참여)
 비즈니스 관련 실무 및 미팅 관련 경험 다수
 해외법인 초기SET UP 운영 및 인원관리 업무 경험 다수 (국내, 중국, 베트남)
 해외 공기업 대응 및 감사대응 경험 보유
 협력사 단가 및 품질 CAPA 관리


Thời gian Thông tin công việc

2006/07

2002/07

Công ty

현대코퍼레이션(주)

Bộ phận

현대코퍼레이션(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

총괄팀장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 자동차부품
Mô tả về công việc ·생산계획 및 실적관리
·사내품질관리 및 고객품질대응
·구매관리 및 재고관리
·고객영업 및 관리

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

 2006. 07 ~ 2012. 현대코퍼레이션 품질팀 대리 근무
1. 주요업무
1) 사내품질관리
 초도품 SPEC Checking 및 기록관리
 사내 부적합 관리 및 부적합 개선활동
 협력사 제조품질 관리 및 입고품 수입검사
2) 고객품질관리
 고객 초도품 승인업무
 고객사 부적합 대응업무
 출고품 품질 및 성적서 관리

 2012년 ~ 2013년 현대코퍼레이션 개발영업팀 대리 근무
1. 주요업무
1) 신규 ITEM 수주 영업
 고객사 영업관리 (신규차종 ITEM 개발 담당자)

 2013년 ~ 2017 노바코퍼 총괄관리 (현대코퍼레이션 2공장)
1. 주요업무
1) 관리 업무
 공기업 대응 및 협력사 관리
 공정 SET UP 및 생산인원교육, 공정, CAPA 총괄관리

2. 주요 실적 및 성과
1) 신규 법인 안정화 및 이익창출 (2016년 기준 연매출 100억 달성)
2) 고객사 및 협력사 신규발굴 (매출향상 및 원가절감)

 2014년 ~ 2017년 웨이팡신성유한주식회사 (중국법인) 총경리 근무
1. 주요업무
1) 법인설립 및 운영
 사업자 등록 및 부지선정
 LAY-OUT 설정 및 Utility 공사진행
 현지인원에 대한 공정 Training 진행
 공정 안정화 진행
2) 현지 고객관리 및 수출입 업무
 중국 현지내 고객사 영업업무 (현대기아자동차 1차협력사)
 중국현지 신규고객사 영업
 본사 와 현지업체간 원재료(Raw materials) 및 설비(machine) 수출입 및 통관업무

 2017년 ~ 2022년 노바코퍼비나(베트남 법인) 총괄관리 근무
1. 주요업무
1) 법인설립 및 운영
 사업자 등록 및 부지선정
 LAY-OUT 설정 및 Utility 공사진행
 현지인원에 대한 생산공정 Training 진행
 공정 안정화 및 품질확보 진행
 2021년 사업장 확장 (CAPA 증설로 인한 사업장 확장 진행 → 사업장 이전)

2) 실무업무
 현지 공기업(세관, 세무, 공안 등) 대응
 협력사발굴 및 관리
 한국,중국 설비 수입·통관진행
 생산계획 및 공정문제 해결
 수입(원재료, 설비), 수출(완제품) 업무

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

·중국 산둥성 웨이팡 지역 법인 설립 및 총괄관리
·베트남 북부 흥옌 직역 법인설립 및 총괄관리

GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM XÃ HỘIGIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

·리더쉽, 추진력

성장과정

2남중 막내로 태어나서 교육과정을 마치고 한 기업에서 약 16년을 일했습니다. 그 도중 와이프를 만나 결혼하고 쌍둥이 두딸의 아빠로 열심히 살아가고 있습니다.

생활 신조

할려면 1등, 부끄럽게 살진 말자

입사지원동기 및 포부

뭐든지 할수 있다는 마인드로 회사의 이익창출을 위해 달리겠습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 33 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 43 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 24 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 19 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 29 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 51 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 48 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC
Hoàng Đức Thiện Nam - 38 tuổi
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC

TP HCM

8 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu

05/03/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ