Lượt xem: 65 | Mã: NTD0002009 | Ngày làm mới: 24/09/2021

관리능력및영업력이 뛰어납니다

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

영업관리 (Thoả thuận sau phỏng vấn) (Bán hàng-Kinh doanh)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

김헌중

Họ tên

김헌중

Giới tính

Nam  - 23/11/1978 (44 tuổi)

Địa chỉ

시즌에비뉴, Q. Hà Đông, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

THPT

Tổng kinh nghiệm: 10 Năm 0 Tháng | Việt Nam 4 Năm 0 Tháng Hà Nội

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1997 - 03

THPT

동명

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

10 Năm 0 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 4 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

이해력과 습득력이 뛰어납니다


Thời gian Thông tin công việc

2010/03

2015/06

Công ty

미르통신(휴대폰도매업)

Bộ phận

미르통신(휴대폰도매업)

Khu vực làm việc

Chức danh

대표

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 도매업
Mô tả về công việc 대표
Thời gian Thông tin công việc

2016/11

2020/06

Công ty

하나투어/하노이

Bộ phận

하나투어/하노이

Khu vực làm việc

Chức danh

소장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 여행업
Mô tả về công việc 여행에대한 인력배정,스케줄,영업,정산등 모든것을 총관리 운영하였습니다.GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성격및장단점

좌절과 실패를 두려워하지 않으며 조건이나 상황을 따지지 않고
능력을 발휘하며 사회생활을 하였습니다
책임감이 강하며 작은 것에 연연하지 않고 맡은 일은 최대의 성과로 끝까지 끝내며 원리원칙을 중요시하지만 그 틀에서 새로운
방식을 만들어 일에 적용해 수완이 좋고 집중력이 높다는 주위의 평가를 많이 받았습니다.
정정당당하고 주관이 강한 것이 단점일수있지만
매우 정의롭고 사소한 이익에 집착하지 않으며 남에게 베풀기를 좋아합니다.
또한, 많은 이야기와 의견을 담을수있는 마음가짐을 가지고 있으며 항상 인생을 적극성 있게 살아갈려고 하는 자세를 가지고 있습니다.
-감사합니다-

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
생산, 생산관리 및 외주관리 전문가입니다.
이기영 Nam - 53 tuổi
생산, 생산관리 및 외주관리 전문가입니다.

Bình Phước

24 Năm 5 Tháng

Chính sách của công ty

05/10/2022
제조총괄 (계획생산, 생산성(인력효율화) ,CAPA분석, 생산관리 전문가)
이회승 Nam - 51 tuổi
제조총괄 (계획생산, 생산성(인력효율화) ,CAPA분석, 생산관리 전문가)

0 Năm 0 Tháng

지게차운전기능사

25/09/2022
경험을 바탕으로 귀사에 보탬이 되겠습니다.
임병규 Nam - 52 tuổi
경험을 바탕으로 귀사에 보탬이 되겠습니다.

Bắc Giang

25 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

30/08/2022
Passion for working with multi national coworkers
Sinbae Kim(Alex Kim) Nam - 53 tuổi
Passion for working with multi national coworkers

Hà Nội

23 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

25/08/2022
jeondh1004 Nữ - 52 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Trên 100 triệu

22/08/2022
영업및 생산관리 15년이상 베테랑 경력자
권탁희 Nam - 53 tuổi
영업및 생산관리 15년이상 베테랑 경력자

Bắc Ninh

29 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

29/08/2022
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다
한규철 Nam - 42 tuổi
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

1종 보통

17/08/2022
Jangwonjeong
장원정 Nữ - 36 tuổi
Jangwonjeong

Hà Nội

15 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

14/08/2022
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ
Lê Thi Lành Nữ - 36 tuổi
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ

13 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

10/08/2022
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội
Dương Xuân Luyện Nam - 37 tuổi
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội

Hà Nội

12 Năm 6 Tháng

20-30 triệu

09/08/2022

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ