Lượt xem: 43 | Mã: NTD0000799 | Ngày làm mới: 08/08/2018

서울강남에서영어학원8년운영

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

영어 (Tổng giám đốc) (Giáo viên tiểu học)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

홍성진

Họ tên

홍성진

Giới tính

Nữ  - 02/11/1977 (46 tuổi)

Địa chỉ

Sunrise city tan hung him lam, Quận 7, TP HCM

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 19 Năm 2 Tháng TP HCM

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1996 - 20000

Đại học

한국외국어대학교 Ngôn ngữ Anh 3.2

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

19 Năm 2 Tháng

Điểm mạnh của bạn

초중고 영어전문 입시전문 TOEFL SSAT SAT IELTS Essay 전문


Thời gian Thông tin công việc

2018/2

2018/08

Công ty

global lt

Bộ phận

global lt

Khu vực làm việc

Chức danh

영어강사

Mức lương

40 usd/hr

Lĩnh vực hoạt động 영어
Mô tả về công việc 국제학교 레벨테스트 준비 및 토플 대학교 입시준비 비즈니스회화

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

초중고를 미국국제학교를 졸업하고 한국외국어대영어과를 다니며 영어지도. 교수부장에서 부원장 역임을 하고 2009년 저만의 어학원을 서울 압구정동에 오픈. 현재 남편 일로 호치민으로 이주.

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

외교관인 아버지를 따라 초중고 미국국제학교를 다니고 2007년도 중국상하이에서 대학입시를 전문으로 지도 및 국제학교 테스트지도. 서울강남에서만 영어지도 16년. 2009년도 EIS영어학원 강남에 개원하여 원장으로써 8년동안운영.

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Ngôn ngữ

Trình độ

Giấy chứng nhận/Điểm thi

Ngày cấp

Tiếng Anh

토플

26/09/2023GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

영어에 필요한 모든분야에서 지도능력이 뛰어남. 외고 민사고 대원외고 미국사립중학교 고등학교 대학교 다수 합격 경력. 네이티브 스피커이며 한국어도 능통함. 8년동안 제 학원을 원장으로서 운영 및 지도 모든 커리큘럼을 짜고 교재선정및 강사 관리.

성장과정

7살에 외교관인아버지를 따라 외국에서 초중고 미국국제학교를 다니고 한국외국어대 영어과를 다니며 영어지도를 시작. 교수부장 부원장 등 수많은 강의경력후 서울강남에 저만의 학원 EIS개원하여 호치민에 오기전까지 8년동안운영

성격 및 장단점

이해심이 많고 아이를 잘다루며 각 학생의 영어 실력을 잘 파악하여 단시간 내에 입시나 경시대회에 수상하도록 할수있음. 어릴적부터 외국에서 살아 다양한 사람들과 잘어울리고 소통하며 모든학생들이 잘따름.

생활 신조

ITS NEVER TOO LATE TO LEARN.

입사지원동기 및 포부

오랫동안의 영어 강의경험으로 어학원 운영까지 하였으며 가장 필요한 부분을 채워줄수있는 실력을 갖추었습니다. 영어 원장을 8년동안 하였으나 접고 호치민에 남편때문에 오게되었으나 여기서도 제능력을 놓고싶지않습니다. 원장직 어학원운영 및 커리큘럼 정리 입시 전문으로 좋은곳을 찾길 희망합니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
구매관리
lee seung chul Nữ - 53 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 24 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 40 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 19 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 29 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 51 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 48 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC
Hoàng Đức Thiện Nam - 38 tuổi
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC

TP HCM

8 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu

05/03/2023
생산/제조 관리 직무/부서에 지원하는 이상진 입니다.
이상진 Nam - 41 tuổi
생산/제조 관리 직무/부서에 지원하는 이상진 입니다.

22 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

면허증,전자계산기 기능사,전자기기 기능사

28/02/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ