Lượt xem: 104 | Mã: NTD0001868 | Ngày làm mới: 05/02/2021

해외영업/영업/생산관리 관리자

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

영업 (General~Senior Manager) (Kinh doanh nước ngoài-Thương mại)

Mức lương mong muốn

Trên 100 triệu

THÔNG TIN CƠ BẢN

박재현

Họ tên

박재현

Giới tính

Nam  - 28/12/1980 (43 tuổi)

Địa chỉ

Lô 88-89 cát tường ECO -Đường Lê Thái Tổ Phường Võ Cường TP, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trên Đại học

Tổng kinh nghiệm: 11 Năm 11 Tháng Hà Nội 1400만동

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1999/03 - 2008/08

Trên Đại học

영남대학교 Xuất nhập khẩu·Ngoại thương 3.17

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

11 Năm 11 Tháng

Điểm mạnh của bạn

1) Project Management 총괄 : 총 매출 1,650억 달성
2) 주요 모바일 업체와의 다수 프로젝트 진행으로 전체 Process 인지 및 처리
(Apple, Blackberry, Motorola..)
3) 자동차 전장 업체와의 다수 프로젝트 진행으로 Process 인지 및 처리
(ZF TRW, LGE, LGD, HSE, BMW, FORD, DAIMLER, PORSCHE, LGD, YURA, HYUNDAI..)


Thời gian Thông tin công việc

2008/08

2012/08

Công ty

코스모이엔지(주)

Bộ phận

코스모이엔지(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

220만원

Lĩnh vực hoạt động 제조업 (기계, 전자)
Mô tả về công việc 자동차 사출 제품에 대한 해외 원부자재 구매 및 원산지 관리 및 원가 관리
Thời gian Thông tin công việc

2019/05

2021/01

Công ty

장원테크 비나

Bộ phận

장원테크 비나

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

100만동

Lĩnh vực hoạt động 제조업 (기계, 전자)
Mô tả về công việc 자동차 전장 전자 제품 담당 프로젝트 PM, 고객사 별 KEY ACCOUNT MANAGER, 해외고객사 관련 영업활동
담당 고객사 : LGE, HSE, BMW, LGD, YURA, HYUNDAI, LGIT, KOMOS, SOUTHCO, 미래ECI, CRESYN, GE, TTI
Thời gian Thông tin công việc

2017/12

2019/05

Công ty

케이오비에이

Bộ phận

케이오비에이

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

350만원

Lĩnh vực hoạt động 제조업 (기계, 설비)
Mô tả về công việc 자동화 설비, 물류 컨베이어 설비, 로보트 및 주변 설비, 방위산업, 항만, 크레인 설비, 플랜트 설비에 요구되는 충격 완충기 (일반 모델 & 주문 제작 모델) 해외영업 및 권역별 에이전트 관리
Thời gian Thông tin công việc

2012/08

2017/06

Công ty

KH바텍

Bộ phận

KH바텍

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

280만원

Lĩnh vực hoạt động 제조업 (기계, 전자)
Mô tả về công việc Account Manager/PM
휴대폰 제품 및 자동차 제품에 대한 원가, 개발, 양산에 관련되어 진행되는 모든 업무 관리

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

[Automotive 用 Die-casting 제품 관련]
2019. May ~

Starting with VOLVO CSD XXX (1 part), Automotive part.
- Key Feature product – Al casting
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 25K/Month (TOTAL : 1.4 M)

Starting with GM INFO X.X (2 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Al casting + FIP sealing
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 10K/Month (TOTAL : 0.8 M)

Starting with Daimler OMS ECU XXX (4 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Al casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 30K/Month (TOTAL : 2.3 M)

Starting with Daimler MPC XXX (2 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Al casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 30K/Month (TOTAL : 1.3 M)

Starting with BMW CID XXX (9 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + Painting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about BMW CSR
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- VDA6.3 preparation_ 30K/Month (TOTAL : 2.8 M)

Starting with Renault XXX (2 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 40K/Month (TOTAL : 2 M)

Starting with Daimler Bottom cover (3 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 200K/Month

Starting with Daimler Bottom cover (1 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Discussing about Part price & Tooling price


Starting with Daimler BR214 (2 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Discussing about Part price & Tooling price

2016. May ~

Starting with ZF TRW S-Cam 4.6 Project (Poland), ADAS product
- Key Feature product – Al casting + Plating
- Involved New Program S-cam 4.6 program Project manager Lead.
- Advanced Developed in Korea
- Development Meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- All documents have been submitted. (Control plan, FAI & CPK, Samples)
- Quality issues handled & communicated.
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working

RFQ works on Additional automotive parts
- Base plate : Al casting + CNC machining
- Remote Head : Al casting + CNC machining + Electodeposition
- Remote Head ll : Al casting + CNC machining + Non-chromate
- Spool : Al casting
- Housing Fiat Ducato MSCL : Al casting
- AC 1000 rear housing : Al casting + CNC machining
- S-cam 2.0 : Al casting + CNC machining + Plating
- S-cam 3.5 : Al casting + CNC machining + Plating
- Mono-cam 4.7 : Al casting + CNC machining + Plating
- Tri-cam : Al casting + CNC machining + Plating
- Daimler MFA2 ESCL : Mg casting + CNC machining + Non-chromate
- ECU Housing : Al casting + CNC machining

[Mobile 用 Die-casting 제품 관련]

2015. Mar ~ 2016. Apr

Starting with Blackberry O-series R149 Project (USA, Florida program), Black berry “Priv”, Sales amount - USD : 100M
- Key Feature product – Slide housing(CNCed+Anodizing) + Display(SDC) + Dynamic flex(M-flex) + Vibra(AWA) + Receiver(AAC) + Front facing Camera(LGIT) etc.
- Involved New Program R149 sub assy program Project manager Lead.
- Developed in Korea & produced in Korea
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Worked with SDC(Samsung) + M-Flex + AAC + LGIT.
- Each build schedule (M1~M4) and assign Company Resource.
- All documents have been submitted. (Control plan, FAI & CPK, Samples)
- Quality issues handled & communicated.
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working with Wintron Mexico.

2014. Jun ~ 2015. Feb

Starting with APPLE A120 (C type cable holder) project
Key Feature product – Deep drawing
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working with Foxlink.
- Taken care of Forecast/ shipment/ liability.
- Copy tooling submit/ approval/ verification.

2014. Jun

Starting with Motorola solution Pollux project
Key Feature product – Dual casting structure
- Involved New Program Pollux as Project manager
- Developed in Korea & produced in Korea
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Due to their budget problem, This program canceled
2014. May ~ Jun

Starting with Apple B180 Project
- Key Feature product – Micro part made by Forging(Extrusion).
- Developed in Korea
- DFM Review(3D & 2D Discussion)
- This program model doesn’t fit with KHV’s Capability.
2014. May

Starting with Jabra Cup-tablet-holder Project
- Key Feature product – Anodizing part on 2 different raw-material(Casting part & Full CNC part).
- Developed in Korea
- DFM Review(3D & 2D Discussion)
- This program model was dropped due to color matching problem..
2014. Apr

Starting with Nokia Push-Push Project
- Key Feature product – Mechanism Model
- Developed in Korea
- DFM Review(3D & 2D Discussion)
- This program model doesn’t fit with KHV’s Capability.

2012.Oct ~ 2014. Feb

Starting with Motorola mobility Victara project
Key Feature product – New surface treatment(Anodizing) is applied.
Forging + CNC + MNT + Molding +Sand blaster + Anodizing
- Involved New Program Victara as Project manager
- Developed in Korea
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Due to Motorola new project, This program canceled

Starting with Motorola mobility Base Housing project
Key Feature product – New surface treatment (Plating +Sand blast +Fine Bead blast) is applied.
- Involved New Program Base Housing as Project manager
- Developed in Korea
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Due to their budget problem, This program canceled

Starting with Motorola mobility Ghost project
Key Feature product – Al casting + Injection molding + Sub Ass’y
- Involved New Program Ghost as Project manager
- Developed in Korea & produced in China
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Each build schedule (M1~M4) and assign Company Resource.
- All documents have been submitted. (Control plan, FAI & CPK, Samples)
- Quality issues handled & communicated.
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working with Flextronics
2012. Aug ~ 2014. Dec

Starting with APPLE SK100(LED Reflector) project
- Key Feature product – ZN Casting + plating
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working with Pegatron.
- Taken care of Forecast/ shipment/ liability.
- Copy tooling submit/ approval/ verification.

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Ngôn ngữ

Trình độ

Giấy chứng nhận/Điểm thi

Ngày cấp

Tiếng Anh cơ bản copy

01/01/1970GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
구매관리
lee seung chul Nam - 43 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 24 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 40 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 19 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 29 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 51 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 53 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 48 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC
Hoàng Đức Thiện Nam - 38 tuổi
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - GẦN QUẬN THỦ ĐỨC

TP HCM

8 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu

05/03/2023
생산/제조 관리 직무/부서에 지원하는 이상진 입니다.
이상진 Nam - 41 tuổi
생산/제조 관리 직무/부서에 지원하는 이상진 입니다.

22 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

면허증,전자계산기 기능사,전자기기 기능사

28/02/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ