Lượt xem: 13 | Mã: NTD0001978 | Ngày làm mới: 23/07/2021

모윤범[베트남] 전기공사

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

전기 (Thoả thuận) (Điện·Điện tử·Điều khiển)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

모윤범

Họ tên

모윤범

Giới tính

Nam  - 09/11/1974 (47 tuổi)

Địa chỉ

SkyLake APT Pham Hung MyDing, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trung cấp

Tổng kinh nghiệm: 21 Năm 6 Tháng Hà Nội 6800만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1993/03 - 1998/02

Trung cấp

대림대학교 Công nghệ Điện tử·Điện 3.0
1991/03 - 1993/02

THPT

안양공업고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

21 Năm 6 Tháng

Điểm mạnh của bạn

전기공사업체 본사 공무로써 최대 26개(소규모 관급공사 포함), 약 800억원 규모의 현장을 관리함.


Thời gian Thông tin công việc

2012/05

2016/05

Công ty

(주)신보

Bộ phận

(주)신보

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

500만원

Lĩnh vực hoạt động 전기
Mô tả về công việc 전기공사 본사 공무
Thời gian Thông tin công việc

2010/05

2010/12

Công ty

(주)신호전력

Bộ phận

(주)신호전력

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

400만원

Lĩnh vực hoạt động 전기
Mô tả về công việc 전기공사 본사 공무
Thời gian Thông tin công việc

2004/07

2010/02

Công ty

서림기전개발(주)

Bộ phận

서림기전개발(주)

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

360만원

Lĩnh vực hoạt động 전기
Mô tả về công việc 전기공사 본사 공무
Thời gian Thông tin công việc

2002/06

2003/12

Công ty

(주)신화전력

Bộ phận

(주)신화전력

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

200만원

Lĩnh vực hoạt động 전기
Mô tả về công việc 전기공사 본사 공무
Thời gian Thông tin công việc

2003/12

2004/04

Công ty

(주)삼영기업

Bộ phận

(주)삼영기업

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

220만원

Lĩnh vực hoạt động 전기
Mô tả về công việc 전기공사 본사 공무
Thời gian Thông tin công việc

2000/07

2001/10

Công ty

(주)네오시스테크놀로지

Bộ phận

(주)네오시스테크놀로지

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

160만원

Lĩnh vực hoạt động 전기
Mô tả về công việc 전시장치 개발업무 중 전기담당
Thời gian Thông tin công việc

1999/04

2000/03

Công ty

백운적산

Bộ phận

백운적산

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

100만원

Lĩnh vực hoạt động 전기
Mô tả về công việc 전기, 통신, 소방 공사 견적

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

첨부 이력서의 경력기술서 참조GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

맡은 업무를 완벽하게 수행 합니다.

성장과정

세상에서 가장 소중한 사람들이자 날 세상에 있게 해준 저의 식구는 아버님, 어머님, 두 누님과 남동생 이렇게 6명 입니다.

성격 및 장단점

아버지께서는 제가 어렸을 때부터 사람은 거짓말을 하면 안된다고 말씀하셨습니다.
저는 내성적인 성격으로 조용하고 차분합니다 어떤 일을 할 때에는 차근차근 계획 있게 추진하는 것을 좋아합니다.
다소 사교적이지 못한 면이 있긴 하지만 상대방을 편안하게 대해 주어서 마음을 열고 의논하는 친구들이 많은데 그
럴 때마다 상대방의 입장이 되어 해결해 주려고 노력합니다.
제 성격의 장점은 모든 일을 좋은 쪽, 긍정적으로 생각한다는 것입니다.
힘들고 지칠 때 더 나은 생각을 할 수 있는 여유가 생겨서 참 마음에 드는 성격입니다.
그 반면에 처음에는 어울리기 힘들다는 단점도 있지만 그와 반대로 활발 하려고 노력하고 있습니다.

생활 신조

“어디서나 언제나 필요한 사람이 되자 !”
저는 세상에 꼭 필요한 빛이나 소금 같은 존재가 되고 싶습니다.
사람은 세상에 꼭 필요한 사람과 있으나 마나한 사람, 없어야 할 사람으로 구분된다고 합니다.
부족한 것을 채워나가는 것이 사람의 걸어야 할 진정한 길이라고 생각합니다. 꼭 필요한 사람이 될 때까지 노력
할 것입니다.
그의 친구를 보면 그 사람을 알 수 있다는 말이 있듯이 친구는 신중하고 진실하게 사귀어야 한다고 생각합니다.
친구를 진정으로 생각하는 사람이라면 칭찬의 말도 중요하지만 때론 따끔한 충고의 말을 건네는 것도 필요하다고
생각합니다.

입사지원동기 및 포부

베트남에서 제2의 인생을 살아간다는 각오로 맡은바 업무를 완벽히 수행 할 것입니다.

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
hoang gia huy Nam - 41 tuổi

0 Năm 0 Tháng

29/11/2021
Nhân viên Kinh doanh
Đào Thị Hương Quỳnh Nữ - 20 tuổi
Nhân viên Kinh doanh

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

26/11/2021
Yên Phong, Bắc Ninh
Dương Đăng Hoàng Nam - 23 tuổi
Yên Phong, Bắc Ninh

Bắc Ninh

0 Năm 8 Tháng

7-10 triệu

24/11/2021
" 바로 지금이 변화하고 도전할 때이다. "
이주병 Nam - 50 tuổi
" 바로 지금이 변화하고 도전할 때이다. "

Hà Nội

25 Năm 8 Tháng

Trên 100 triệu

23/11/2021
Nhân viên Kinh Doanh - Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hường Nữ - 21 tuổi
Nhân viên Kinh Doanh - Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/11/2021
Kỹ sư lập trình PLC / Engineer Programming PLC
Nguyễn Văn Báu Nam - 26 tuổi
Kỹ sư lập trình PLC / Engineer Programming PLC

3 Năm 1 Tháng

25-30 triệu

18/11/2021
Lê Viết Hoà Nam - 26 tuổi

4 Năm 2 Tháng

20-30 triệu

17/11/2021
Dịch vụ thông tắc cống bể phốt uy tín tại Hải Dương
hutbephothuyhoang Nam - 26 tuổi
Dịch vụ thông tắc cống bể phốt uy tín tại Hải Dương

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

16/11/2021
Thông dịch tiếng hàn tại vinh hoặc gần nam đàn
Kim Ga Eun Nữ - 31 tuổi
Thông dịch tiếng hàn tại vinh hoặc gần nam đàn

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

13/11/2021
생산관리 이력서
반우현 Nam - 44 tuổi
생산관리 이력서

Bắc Ninh

19 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

12/11/2021

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ