Lượt xem: 158 | Mã: NTD0001538 | Ngày làm mới: 27/08/2020

품질/생산관리 17년차 이주호입니다

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

품질,생산관리 (Senior Manager~Manager) (Quản lý chất lượng (QA/QC))

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

이주호

Họ tên

이주호

Giới tính

Nam  - 27/11/1978 (42 tuổi)

Địa chỉ

cat tuong ECO, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trung cấp

Tổng kinh nghiệm: 16 Năm 11 Tháng | Việt Nam 1 Năm 2 Tháng 6000만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1997/03 - 2003/02

Trung cấp

창원문성대학 Kinh tế học 3.36

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

16 Năm 11 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 1 Năm 2 Tháng

Điểm mạnh của bạn

1. 휴대폰관련 품질관리(도장,조립,타발)
2. 생산,구매,자재 업무 겸함


Thời gian Thông tin công việc

2020/03

2020/08

Công ty

ILJINTECH

Bộ phận

ILJINTECH

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

450만원

Lĩnh vực hoạt động
Mô tả về công việc 조립,사상,버핑 품질 총괄 업무
Thời gian Thông tin công việc

2003/02

2004/6

Công ty

성하기업

Bộ phận

성하기업

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc LG 세탁기 고객감동반으로 고객 크레임원인 분석
Thời gian Thông tin công việc

2004/07

2013/02

Công ty

삼광테크(PACTRON)

Bộ phận

삼광테크(PACTRON)

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 휴대폰 도장, 조립, C-RING, 캐리어(Carrier) 생산/품질관리
Thời gian Thông tin công việc

2013/02

2015/01

Công ty

(주)삼광

Bộ phận

(주)삼광

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 휴대폰 도장공정 품질관리 파트장
Thời gian Thông tin công việc

2015/01

2016/10

Công ty

(주)에스케이지르콘

Bộ phận

(주)에스케이지르콘

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 마그네슘 소재, LED 조명 영업 파트장
((주)삼광에서 사업부이동됨)
Thời gian Thông tin công việc

2019/06

2020/02

Công ty

ETECH VINA

Bộ phận

ETECH VINA

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

500만원

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 휴대폰 도장 품질총괄책임자로
자재 입고품질부터 출고 품질, 고객대응등의 업무
Thời gian Thông tin công việc

2016/10

2019/06

Công ty

(주)두영

Bộ phận

(주)두영

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 제조업
Mô tả về công việc 자재/구매 및 월마감

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

1, 2004년~2008년까지 Electro Magnetic InterferenceI 및 휴대폰 조립부의 품질관리 업무로 제품 개발시 발생 할 수 있는
문제점 개선부터 제품 승인원 및 자재 입고시 수입검사와 출하검사 및 한도 샘플 제작등의 전반적인 품질 업무를 하면서
매달 시행하는 고객사 품질평가에서 항상 우수 등급을 받으면서 품질관리 업무능력을 습득하였습니다.
2 2004년~2008년까지 Electro Magnetic InterferenceI 및 휴대폰 조립부의 자재/생산관리 업무로 자재 입고 - 공정 - 출고
관리 및 ERP 등 자재관리의 전반적인 업무 능력도 습득하였습니다.
3, 2008년~2013년까지는 새로운 사업인 Carrier Tape와 C-RING부서의 품질관리 업무로서
제품 승인원 및 수입,공정,출하검사와 고객사 크레임 대응등의 품질관리의 전반적인 업무능력을 향상 시켰습니다.
4, C-RING부의 자재관리 업무로 원단 구매 및 단가 분석, 고객사와의 단가 협의 등의 업무를 하면서
평균 40%이상의 이윤을 발생시키고 있습니다.
5, Carrier Tape와 C-RING부서 설계업무로 최초 개발시 제품 및 금형도면 설계, 형합성 분석 및 업체선정을 하여 양산시
최고의 제품이 생산 될 수 있도록 하고 있으며, Auto CAD는 2008년 직업 학교를 통해서 업무의 다양성을 키웠습니다.
6, 2013년~2014년까지는 ㈜삼광 도장공정 품질관리를 하면서 도장 공정 개선(OP간 편차에 의한 색상, 도장 불량 감소)활동과
고객 대응(삼성전자)등의 업무를 하면서 팀원들과 협심하여 2013년 4/4분기에는 수율 약 8%상승 및 도료비 약 9% 절감의
성과를 이루어 2013년 12월에는 "최우수 공장"으로 선정되기도 했습니다.
이로 인해 입사 7개월만인 2013년 10월에 "우수사원" 수상, 12월에 "선행품질 공로상"을 수상을 하였고,
자기 개발을 위해 2013년 9월 "품질도구7가지"수료, 2013년 11월 "통계적공정관리"수료
2014년 1월 "프로들만의 전략! Office 2010 엑셀 활용하기" 수료, 2014년 06월 "6시그마GreenBelt"수료 하였습니다.
7, 2015년 부터는 ㈜삼광 자회사인 마그네슘소재와 LED조명 국내영업팀의 파트장을 맡아서 새로운 소재인 마그네슘과
LED조명에대해 공부하였고, 다양한 분야의 사람들을 만남으로서 폭넓은 경험도을 하였습니다.
영업성과중 대표적인곳은 신대구부산고속도로(가곡터널), 한국수자원공사(운문댐), 대산면사무소, 동읍사무소, 골든블루등이
있으며, 이로인해 1년동안 우수영업사원상을 2회 받았습니다.
8, 2016년 자동차 계기판 도장업체에서 입사하여 자재 관리를 하였습니다.
자재 관리를 주업무로 하는것은 처음이라 생각보다 난해한 부분도 있었지만
지속적인 노력으로 인해 매출대비 매입비중이 60%육박하던 것을 35~40%까지 낮추었습니다.
새로운 업무가 주어지더라도 어느 누구에게도 뒤지지 않을 만큼 다방면의 업무능력을 키우고 있습니다.
9, 2019년 06월부터 베트남 도장공장 품질 팀장으로 근무 중이며, 약 9개월동안 팀원들과 협력하여
20%육박하던 불량율을 7%대로 개선하였습니다.(올해 목표 불량율 5%이하)
세부적인 의사소통은 조금 어렵지만 매일 매일 공부하면서 적응 중에 있습니다.

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

CAD&3D모델링2

극동IT직업전문학교장

교육수료

2008/02

PC MASTER

정보통신컴퓨터자격관리협회

2008/02

방화관리사

한국소방안전협회장

2급

2002/07

컴퓨터 그래픽 운용기능사

한국산업인력공단이사장

2007/12

위험물 안전관리사

한국소방안전협회장

2급

2002/07

1,2종 보통 운전면허증

경찰청

2002.02

ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

2019년 06월~2020년 02월까지 베트남 도장공정 품질 총괄관리로 근무
2020년03월~ 현재 사출물 버핑, 사상 공정 총괄 관리

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Microsoft Office program (word, excel, powerpoint) 및 한글 프로그램, AUTO CAD , ERP
효율적으로 사용 가능

GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI

2013년 (주)삼광 : 우수사원, 선행 품질공로상 수상
2015년 (주)지르콘 : 우수사원

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Microsoft Office program (word, excel, powerpoint) 및 한글 프로그램, AUTO CAD , ERP
효율적으로 사용 가능

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2008년 CAD&3D모델링2 교육이수
2013년 품질도구7가지 교육수료, 통계적 공정관리 교육 수료
2014년 프로들만의 전략! Office 2010 엑셀 활용하기수료


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

경력사항

.저의 업무 경험에 대해 요약하자면,
1, 2004년~2008년까지 Electro Magnetic InterferenceI 및 휴대폰 조립부의 품질관리 업무로 제품 개발시 발생 할 수 있는 문제점 개선부터 제품 승인원 및 자재 입고시 수입검사와 출하검사 및 한도 샘플 제작등의 전반적인 품질 업무를 하면서 매달 시행하는 고객사 품질평가에서 항상 우수 등급을 받으면서 품질관리 업무능력을 습득하였습니다.
2. 2004년~2008년까지 Electro Magnetic InterferenceI 및 휴대폰 조립부의 자재/생산관리 업무로 자재 입고 - 공정 - 출고 관리 및 ERP 등 자재관리의 전반적인 업무 능력도 습득하였습니다.
3, 2008년~2013년까지는 새로운 사업인 Carrier Tape와 C-RING부서의 품질관리 업무로서 제품 승인원 및 수입,공정,출하검사와 고객사 크레임 대응등의 품질관리의 전반적인 업무능력을 향상 시켰습니다.
4, C-RING부의 자재관리 업무로 원단 구매 및 단가 분석, 고객사와의 단가 협의 등의 업무를 하면서 평균 40%이상의 이윤을 발생시키고 있습니다.
5, Carrier Tape와 C-RING부서 설계업무로 최초 개발시 제품 및 금형도면 설계, 형합성 분석 및 업체선정을 하여 양산시 최고의 제품이 생산 될 수 있도록 하고 있으며, Auto CAD는 2008년 직업 학교를 통해서 업무의 다양성을 키웠습니다.
6, 2013년~2014년까지는 ㈜삼광 도장공정 품질관리를 하면서 도장 공정 개선(OP간 편차에 의한 색상, 도장 불량 감소)활동과 고객 대응(삼성전자)등의 업무를 하면서 팀원들과 협심하여 2013년 4/4분기에는 수율 약 8%상승 및 도료비 약 9% 절감의 성과를 이루어 2013년 12월에는 "최우수 공장"으로 선정되기도 했습니다.
이로 인해 입사 7개월만인 2013년 10월에 "우수사원" 수상, 12월에 "선행품질 공로상"을 수상을 하였고, 자기 개발을 위해 2013년 9월 "품질도구7가지"수료, 2013년 11월 "통계적공정관리"수료 2014년 1월 "프로들만의 전략! Office 2010 엑셀 활용하기" 수료, 2014년 06월 "6시그마GreenBelt"수료 하였습니다.
7, 2015년 부터는 ㈜삼광 자회사인 마그네슘소재와 LED조명 국내영업팀의 파트장을 맡아서 새로운 소재인 마그네슘과 LED조명에대해 공부하였고, 다양한 분야의 사람들을 만남으로서 폭넓은 경험을 하였습니다.
영업성과중 대표적인곳은 신대구부산고속도로(가곡터널), 한국수자원공사(운문댐), 대산면사무소, 동읍사무소, 골든블루등이 있으며, 이로인해 1년동안 우수영업사원상을 2회 받았습니다.
8, 2016년 자동차 계기판 도장업체에서 입사하여 자재 관리를 하였습니다.
자재 관리를 주업무로 하는것은 처음이라 생각보다 난해한 부분도 있었지만 지속적인 노력으로 인해 매출대비 매입비중이 60%육박하던 것을 35~40%까지 낮추었습니다.
새로운 업무가 주어지더라도 어느 누구에게도 뒤지지 않을 만큼 다방면의 업무능력을 키우고 있습니다.
9, 2019년 06월부터 베트남 도장공장 품질 팀장으로 근무 중이며, 약 9개월동안 팀원들과 협력하여 20%육박하던 불량율을 7%대로 개선하였습니다.(올해 목표 불량율 5%이하)
세부적인 의사소통에는 약간의문제가 있지만 매일매일 공부하면서 개선 중에 있습니다.

성격 및 장점

저는 개인의 역량 보다는 조직원들과의 의사소통에 많은 비중을 두고 있습니다.
원활한 의사소통을 통해서 그 조직 개개인의 능력 향상과 함께 조직의 시너지 효과를 얻을 수 있기때문입니다.
게으름을 피우기 보다는 마음의 여유를 가지되 몸소 실천하는 사람이 되려고 항상 노력하고 있으며, 어떤일이던
여러방면의 상황을 고려해 계획하고, 추진해 나가는 다부진면과 진취적이고 개방적이며, 다양성을 존중하는 사고 방식도
가지고 있습니다.
이러한 저의 장점들이 실제 업무에 반영되어 현재 재직중인 회사에서도 좋은 평가를 받고 있습니다.

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Nguyễn Thị Thu Trang Nữ - 21 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/09/2020
하이퐁 베트남에서 근무 하기를 희망합니다.
김지성 Nam - 31 tuổi
하이퐁 베트남에서 근무 하기를 희망합니다.

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

19/09/2020
Giao hàng GHN
Phạm Khánh Hưng Nam - 24 tuổi
Giao hàng GHN

0 Năm 0 Tháng

3-5 triệu

18/09/2020
기술영업,생산관리,구매,총무/호치민
김인환 Nam - 37 tuổi
기술영업,생산관리,구매,총무/호치민

6 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

16/09/2020
Kỹ thuật
Tống Long Nam - 22 tuổi
Kỹ thuật

1 Năm 1 Tháng

10-12 triệu

16/09/2020
베트남에서 구직-신입-경력 무
조웅규 Nam - 46 tuổi
베트남에서 구직-신입-경력 무

TP HCM

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

운전면허

15/09/2020
Nhân viên lễ tân - Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn
DƯƠNG THỊ HƯỜNG Nữ - 23 tuổi
Nhân viên lễ tân - Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn

2 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

15/09/2020
Nhân viên tại Biên Hòa , Đồng nai
Nguyễn Quang Vĩnh Nam - 26 tuổi
Nhân viên tại Biên Hòa , Đồng nai

Đồng Nai

1 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

14/09/2020
구매/ 생산관리 경력 이력서
김수현 Nam - 45 tuổi
구매/ 생산관리 경력 이력서

Hà Nội

19 Năm 1 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

정보통신 산업기사

21/09/2020
최혁신이력서
최혁신 Nam - 45 tuổi
최혁신이력서

20 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

12/09/2020

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ