Lượt xem: 58 | Mã: NTD0001485 | Ngày làm mới: 12/10/2019

품질관리의 젊은 팀장의 열정과 패기

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

품질관리팀 (Assistant Manager) (An toàn-Chất lượng-Kiểm tra)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

이민구

Họ tên

이민구

Giới tính

Nam  - 30/05/1990 (30 tuổi)

Địa chỉ

호치민, Quận 2, TP HCM

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 4 Năm 3 Tháng TP HCM 3600만원

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2010/2 - 2015/8

Đại học

강릉원주대학교 Kỹ thuật Ô tô·Cơ Khí 3.6

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

4 Năm 3 Tháng

Điểm mạnh của bạn

1) 팀장을 현재 하고있기 때문에 관리자의 마인드에 대해 알고있고, 책임감과 성실함이 있습니다.
2) 다른 팀장급의 경력직에 비해 나이가 젊기때문에 아직 열정이 있습니다.
3) 업무 습관이 없기 때문에, 이직한 회사에가면 배웠던 업무에 좋은점은 잘활용하고 이직 회사에 적합하지 않는것은
과감히 버려 회사에 잘 융화될수 있습니다.
4) 당사 회사가 AL, PO PRESS, 도금/도장, 사출, 아노다이징 등 많은 분야에 있기 때문에 지식이 많습니다.
5) 성격이 낙천적이고 사교성이 좋아 어떤 회사든 잘 적응할수 있습니다.


Thời gian Thông tin công việc

2015/7

2019/07

Công ty

금성에이스산업

Bộ phận

금성에이스산업

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

3500만원

Lĩnh vực hoạt động PRESS
Mô tả về công việc 1) 개발품질 : press/사출 담당 4M변경품 시험 및 측정
2) 고객CLAIM대응 : 담당협력사 부적합발생시 대응
3) 수입검사 : 협력업체관리 및 검사 (kpi 수입검사lot불량률)
Thời gian Thông tin công việc

2019/07

20191012

Công ty

금성에이스산업 베트남법인

Bộ phận

금성에이스산업 베트남법인

Khu vực làm việc

Chức danh

대리

Mức lương

3500만원

Lĩnh vực hoạt động PRESS
Mô tả về công việc 1) 품질관리 업무 총괄 인적자원관리
2) 협력사 관리 (도금,도장,사출,알루미늄다이캐스팅,알루미늄압출)
3) 주간 품질회의 주관

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

1. 개발 품질
1) 측정 도구 : 항온항습 , 2D 공구현미경 측정기, 3차원 측정기, 도금&도장품 염수분무시험기, 내식성시험, 마이크로미터, 버니어켈리퍼스,
도금두께 측정기 , 도장두께 측정기

2) 고객에서 요청한 TEST REPORT 시험 대응

2. 양산품질 업무
-.검사 형정 서류 등록 ( 설계 변경시)

*품질문 대응조치
1 )임시 현장 조치 및 원인 분석 후 개선 대책 수립 및 제출
2) 유효성 평가 및 협력사 지도 점검

2.협력사 평가
1) 매주/월 품질오디트 자료작성 및 주관
2) 협력사 정기검사 실사 및 수입 완성품검사 체크시트 개정 및 보완

3. 사내 품질 업무

-. 공정작업 중 품질문제 파악 및 대응
-. QMS 전사 등록 및 관리 업무
->고객사/협력사 정기검사 계획 및 성적서 등록
->계측기 검교정 일정 업데이트 등록
-> 필드 클레임 및 이의제기 등록
-> 불량 발생시 부적합 통보서 등록 및 대책서 수
-> EO변경 및4M 변경시 검사 협정 및 ISIR 전산 등록GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성격 및 장단점

장점 - (포기를 모르는 남자)
어떤 일을 시작하면 포기하지 않고 끝을 보는 성격입니다. 저에게 주어진 일이나 하고 싶은 일이 생기면 끈기와 열정을 갖고 완벽히 해내려고 합니다. 저는 회사에서 3년 연속 부서 인사고과 1위를 하여 저보다 입사를 2년 먼저 한 선배와 같이 주임을 달았습니다.
궁금하여 파트장과 팀장께 여쭤보았고, 파트장과 팀장은 똑같이 시킨 업무에 대해 OUTPUT이 나왔고, 그 OUTFUT이 나오지 않으면 최대한 나오도록 노력하는 모습에 좋은 인사고과를 주었다고 하였습니다.
이건 시키지 않고 제 성격과 체질상 저에게 시킨 업무에 대해 결과를 내도록 해야된다는 책임감에 의한 행동이라고 생각합니다.

단점 - yes MAS

매사에 대부분 거절 없이 수용적이고 항상 예스를 표현하는 저의 성격이 약점이라고 생각합니다. "가슴은 뜨겁게,생각은 차갑게"를 외치지만 싫은 소리를 해야 하거나 냉철한 시각으로 바라봐야 할 때 그렇지 못하는 경우가 종종 있습니다. 이런 성격으로 인해 문제가 된적이 없어 잘 반성하지는 못했지만 다한 사람들과 접촉하여 원활한 의사통을 하여 업무 진행하는 동해금속의 일원으로 나아가기에 고쳐 모습이라고 생각합니다.

생활 신조

"기업에 필요한 사람이 되자" 저는 이 마음을 가지고 회사를 다닙니다.
그러기 때문에 남들이 보든 안보든 늘 최고의 결과를 만들기 위해 최선을 다하고, 혹시 그릇된 결과를 나올까봐 많이 알아봐서
실수하지 않돌고 합니다. 그리고 보고서를 만들때에도 상사가 결정내리기 쉽도록 최선을 다해서 만들도록 하기도 합니다.
그리고 저의 스타일은 늘 능동적입니다. 이러한 회사생활을 하였기 때문에 저는 회사에서 최연소 대리직급을 달았으며, 회사 대표로
베트남 품질팀장으로 와서 품질관리팀을 운영하고 있습니다.

입사지원동기 및 포부

품질관리는 회사의 핵심입니다. 품질관리는 QCD 중에서도 제일 첫번째로 중요한 부분이고 , 많은 생산량과 단가로 인해 생산을 했어도,
고객이 요구한 수준에 만족을 하지 못한다면 판매를 못하는 실패비용에 포함되기 때문에 매우 중요하다고 생각합니다.
품질관리는 단순히 합격 불합격만 판별하기 보다는 공정 프로세스를 바탕으로 생산관리와 생간기술과 같이 협업하여 좀더 빠르고 효율적이게
불량 발생시 개선하여 빠르게 양산을 진행하여 기업에 이익이 되여야 한다고 생각합니다.
기계전공에 진학하여 배우고 습득했던 지식을 바탕으로 현재 재직중에 있는 열정 , 패기로 승화하여 품질관리 부서의 한 일원이 되고싶습니다.
생산직 업무를 경험해본 저로썬 간적적으로나마 설계부터 시작하여 생산을 거쳐 최종단계인 품질관리를 통해 구매자의 요구에 맞게
제품이 제작된다는 것을 알게 되었습니다. 이를 계기로 미래의 직업을 선택 할 때에는 사무직이 아닌 현장에서 직접 동료들과 의사소통하며,
품질관리 부서에서 주축이 될수 있다는 자신감이 생겼습니다. 저의 내실 있고, 꽉찬 어제들을, 기업의 꽉찬 미래를 만들어 나갈것 입니다.
이런 열정과 패기를 발휘 할수 있는 기회를 꼭 얻고 싶습니다.

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
qc경력.베트남어 가능.관리직 경력자입니다
공형석 Nam - 30 tuổi
qc경력.베트남어 가능.관리직 경력자입니다

Bắc Ninh

4 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

30/05/2020
제조기술 및 생산기술 경력 12년 (베트남어 중상, Cad, 공장도면, 불량개선, 생산관리)
박진환 Nam - 41 tuổi
제조기술 및 생산기술 경력 12년 (베트남어 중상, Cad, 공장도면, 불량개선, 생산관리)

12 Năm 3 Tháng

Trên 100 triệu

30/05/2020
한국 소재 삼성테크윈 기술영업 7년 / 베트남 현지여행사 영업팀장 4년차입니다.
wonmochoe7 Nam - 35 tuổi
한국 소재 삼성테크윈 기술영업 7년 / 베트남 현지여행사 영업팀장 4년차입니다.

Hà Nội

10 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

스피치컨설팅지도사,CS강사 1급,6시그마,위험물산업기사,워드프로세스 1급,컴퓨터 활용능력 2급

29/05/2020
Phiên dịch và hành chính văn phòng
vu van thanh Nam - 33 tuổi
Phiên dịch và hành chính văn phòng

Hà Nội

4 Năm 3 Tháng

20-25 Triệu

29/05/2020
Kĩ sư thiết kế cho Công ty Cổ Phần SAVA M&E
LÊ TRƯỜNG SƠN Nam - 22 tuổi
Kĩ sư thiết kế cho Công ty Cổ Phần SAVA M&E

0 Năm 0 Tháng

5-10 triệu

26/05/2020
ĐƠN XIN VIỆC LÀM
Nguyễn Thị Thiều Nữ - 29 tuổi
ĐƠN XIN VIỆC LÀM

Hà Tĩnh

5 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty

BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ

22/05/2020
Quản lý bán hàng
Lê Văn Đắc Khanh Nam - 49 tuổi
Quản lý bán hàng

Đà Nẵng

27 Năm 0 Tháng

25-30 triệu

Bằng tốt nghiệp đại học

21/05/2020
Đơn Xin Việc
Đỗ Thị Thành Nữ - 23 tuổi
Đơn Xin Việc

Bắc Ninh

1 Năm 0 Tháng

12-15 Triệu

Tốt nghiệp THPT

17/05/2020
Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất
Dương ngọc tú Nam - 36 tuổi
Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

15 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

17/05/2020
서울대 경영전공 / 일본.중국.베트남 현지경험 / 경영기획,공장관리
김석환 Nam - 53 tuổi
서울대 경영전공 / 일본.중국.베트남 현지경험 / 경영기획,공장관리

TP HCM

18 Năm 2 Tháng

Chính sách của công ty

16/05/2020

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ