Lượt xem: 17 | Mã: NTD0001539 | Ngày làm mới: 22/01/2020

전프로축구선수/전음탐부사관/호치민거주중/필라테스

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

스포츠/관리/사원 (Nhân viên) (Nghệ thuật·Giải trí- Thể thao)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

김민제

Họ tên

김민제

Giới tính

Nam  - 07/06/1986 (34 tuổi)

Địa chỉ

prosper plaza, Quận 12, TP HCM

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

THPT

TP HCM

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2002.3 - 2005.2

THPT

안양공업고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Điểm mạnh của bạn

1. afc c레벨 지도자 자격증
2. 필라테스 및 PT숍 운영으로 기타 회사 운영관련 업무 가능
3. 뉴욕 필라테스 비기너 전 과정 수료(매트,기구,소도구)
4. 문사직업 중이상 가능(워드,한글,엑셀,ppt등)


ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

베트남 거주
아르헨티나 축구유학 6개월

GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI

다수의 전국대회 득점왕, 최우수상 수상
챌린저스컵 3등, 페어플레이상
해군 대령 표창
해군 중령 표창

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

경력사항
1998년 ~ 2017.9월 축구선수 및 축구지도자
2007.12 ~ 2011.2 해군부사관 근무

자격사항
afc c 레벨 축구지도자 자격증
뉴욕 필라테스 비기너 전 과정 수료
(매트, 기구, 소도구)

기타 경력
pt숍 및 필라테스 센터 운영(평촌,선릉,산본 3개지점)
해군 중령, 대령 표창 수상

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM XÃ HỘI

16년간 축구선수로 활동
4년6개월간 해군 음탐 부사관으로 근무
6개월간 아르헨티나 축구유학
pt숍 및 필라테스 센터 운영(평촌,선릉,산본)

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

afc c레벨 축구지도자 연수 수료
뉴욕 필라테스 비기너 전 과정 수료
(매트, 기구, 소도구)
해군 음탐 부사관 전과정 수료
(청음 테스트 만점 1위 수료)


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

저의 강점은 끈기입니다.
어떤 어려움과 힘든상황에서 쉽게 포기한적이 없습니다.
저는 어벤저스같은 히어로도 아니고 그런 능력있는 사람은 아니여서 모든일에 척척 해내지는 못합니다. 하지만 끈기 하나로 시간이 조금 걸리고 조금 돌아서 가더라도 포기하지않고 해내왔습니다. 앉은 뱅이 장애인에서 축구선수로 꿈을 이룬것도 저의 이런 모습때문이라 생각합니다.

성장과정

성장과정
부모와 2명의 형들과 함께 자랐으며, 초등학교 4학년때부터 축구를 하였고 전국대회에서 다수의 득점왕과 최우수선수상을 받았습니다. 중학교2학년때 잠시 6개월동안 아르헨티나(리버플레이트) 축구유학을 다녀왔고 중학교 고등학교를 졸업하고 성남일화천마축구단에 입단하여 프로선수생활을 하였습니다. 프로구단, 실업축구단을 거쳐 부상으로 선수생활을 마감했고 해군부사관으로 입대하여 군생활을 하였고 만기 제대후 축구지도자 생활을 하다가 베트남에 오게되었습니다.

성격 및 장단점

성격소개
무슨일을 함에 두려움이 적고 호기심이 많아 직접 체험하거나 해봐야 하는 성격입니다. 내가 해야할일은 밤을 새서라도 완수해야하며, 끈기가 있습니다.
주량는 맥주 조금외엔 전혀 마시지 못하고 흡연은 하지 않습니다.

포부 및 지원동기
호치민에서 현재 고아, 소외계층 학생들을 대상으로 운동 및 축구를 가르치고 있습니다. 모두 제 사비로 지원하며 그 친구들이 올바른길로 성장하고 더 좋은 레벨로 갈수있게 지원하고 있습니다. 이 친구들에게 더 좋은 날개가 되고 싶어 경제 활동을 해야한다고 느꼈습니다. 제가 경제적으로 더 좋아진다면 이 친구들에게 더 좋은 환경과 날개가 되어줄수있다고 믿습니다. 그래서 간절하게 취업을 하고 싶습니다.

생활 신조

필생즉사 필사즉생 입니다.
그리고 겸손하게 살자가 저의 신조입니다.

입사지원동기 및 포부

포부 및 지원동기
호치민에서 현재 고아, 소외계층 학생들을 대상으로 운동 및 축구를 가르치고 있습니다. 모두 제 사비로 지원하며 그 친구들이 올바른길로 성장하고 더 좋은 레벨로 갈수있게 지원하고 있습니다. 이 친구들에게 더 좋은 날개가 되고 싶어 경제 활동을 해야한다고 느꼈습니다. 제가 경제적으로 더 좋아진다면 이 친구들에게 더 좋은 환경과 날개가 되어줄수있다고 믿습니다. 그래서 간절하게 취업을 하고 싶습니다.

Đăng Ký Tài Liệu Đính Kèm

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Nguyễn Thị Thu Trang Nữ - 21 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/09/2020
하이퐁 베트남에서 근무 하기를 희망합니다.
김지성 Nam - 31 tuổi
하이퐁 베트남에서 근무 하기를 희망합니다.

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

19/09/2020
Giao hàng GHN
Phạm Khánh Hưng Nam - 24 tuổi
Giao hàng GHN

0 Năm 0 Tháng

3-5 triệu

18/09/2020
기술영업,생산관리,구매,총무/호치민
김인환 Nam - 37 tuổi
기술영업,생산관리,구매,총무/호치민

6 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

16/09/2020
Kỹ thuật
Tống Long Nam - 22 tuổi
Kỹ thuật

1 Năm 1 Tháng

10-12 triệu

16/09/2020
베트남에서 구직-신입-경력 무
조웅규 Nam - 46 tuổi
베트남에서 구직-신입-경력 무

TP HCM

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

운전면허

15/09/2020
Nhân viên lễ tân - Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn
DƯƠNG THỊ HƯỜNG Nữ - 23 tuổi
Nhân viên lễ tân - Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn

2 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

15/09/2020
Nhân viên tại Biên Hòa , Đồng nai
Nguyễn Quang Vĩnh Nam - 26 tuổi
Nhân viên tại Biên Hòa , Đồng nai

Đồng Nai

1 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

14/09/2020
구매/ 생산관리 경력 이력서
김수현 Nam - 45 tuổi
구매/ 생산관리 경력 이력서

Hà Nội

19 Năm 1 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

정보통신 산업기사

21/09/2020
최혁신이력서
최혁신 Nam - 45 tuổi
최혁신이력서

20 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

12/09/2020

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ