Lượt xem: 37 | Mã: NTD0001476 | Ngày làm mới: 10/10/2019

성장과 동행입니다.. 이력서..

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

무관 (Chief Manager) (Quản lý sản xuất)

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

THÔNG TIN CƠ BẢN

김남근

Họ tên

김남근

Giới tính

Nam  - 27/11/1973 (46 tuổi)

Địa chỉ

스플렌도라, H. Hoài Đức, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Tốt nghiệp THPT

Tổng kinh nghiệm: 16 Năm 3 Tháng | Việt Nam 3 Năm 1 Tháng Hải Dương $500

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1989/03 - 1992/02

Tốt nghiệp THPT

대구공업고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

16 Năm 3 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 3 Năm 1 Tháng

Điểm mạnh của bạn

휴대폰 전자 부품 업종에 오랜 경험이 있습니다.
주 근무는 테이프 타발에 있었으나 회사 총관리 경험이 있어서 국한된 업종이 없으며, 빠른 업무 파악이 가능합니다
언제나 열린 마음으로 회사 필요성에 따라서 주어진 업무는 할 수 있다고 저는 제 스스로를 판단하고 있습니다


Thời gian Thông tin công việc

2013/02

2019/09

Công ty

IN TECH

Bộ phận

IN TECH

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

$400~ $500

Lĩnh vực hoạt động 휴대폰 전자 부품(타발업종)
Mô tả về công việc 회사 총관리 및 영업

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

한국 경북 구미시에 본사
경기도 신규 거래처 확보로 경기도 공장 확장 _ 경기도 공장 셋업 경험 (공장 총관리) _ 공장 내부 운영 / 고객 관리 / 외부적인 회사 업무 주관
베트남 진출 _ 공장 셋업 (공장 총관리) _ 공장 내부 운영 / 고객 관리 / 외부적인 회사 업무 주관
회사의 전반적인 운영을 이해하고 있어서 어떠한 업종에서도 적용이 가능GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

회사에서 구매.자재.품질.영업의 경험을 가지고 있음으로 내부 부서간 협의시 효율적인 결론을 위한 진행이 가능했으며, 외부 고객과는 다양한 경혐으로 긴급 대응에 따른 고객 신뢰도 향상에 도움이 됨

성장과정

출생은 경북 예천에서 태어났어나. 대구광역시에서 20년간 생활을 하였습니다. 부모님 3남 1녀의 가족으로 풍요하지 못한 생활에서 자랐지만 바른 생활을 하시는 부모님을 보면서 자라게되었습니다. 넉넉하지 못한 생활로 제 스스로 빠른 취업을 해야 겠다고 판단하여 공업고등학교를 선택했으며 고등학교 졸업 후 군대 생활을 제외하고는 늘 일을 했습니다. 군대도 고등학교 졸업 후 빨리 갔다와야 겠다는 생각으로 지원하여, 1995년도에 재대를 했습니다.. 1996년부터 23년 정도 회사 생활을 하면서 3번정도의 이직이 했습니다.

성격 및 장단점

성격 : 원활한 성격 / 궁금증이 많은 성격
장점 : 원활한 성격으로 대인 관계에 있어서 다양한 사람과 소통이 가능함, 궁금증으로 인해서 필요한 업무에서는 빠른 습득이 가능
단점 : 부끄러움이 좀 있어서 언어 습득 시에는 외국인과 말을 해야하는 그 부분이 잘 안됨

생활 신조

신조 : 내가 왜 못해! 난 할 수 있어

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
기본 이력서
최현철 Nam - 30 tuổi
기본 이력서

Hà Nội

3 Năm 0 Tháng

Cạnh tranh

12/11/2019
박현진 Nam - 34 tuổi

9 Năm 0 Tháng

이용기능사,한자자격시험,회계실무사,세무실무사,기계정비 산업기사

10/11/2019
꼭 필요한 사람
Sungdo Kim Nam - 42 tuổi
꼭 필요한 사람

18 Năm 0 Tháng

Thỏa thuận

06/11/2019
꼭 필요한 사람
Sungdo Kim Nam - 42 tuổi
꼭 필요한 사람

18 Năm 0 Tháng

Thỏa thuận

06/11/2019
Nhân viên văn phòng tiếng Hàn - TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ - 29 tuổi
Nhân viên văn phòng tiếng Hàn - TP.Hồ Chí Minh

TP HCM

5 Năm 0 Tháng

12-15 Triệu

Chứng chỉ Nghiệp vụ Thư Ký Giám Đốc,Chứng chỉ Nghiệp vụ Kế Toán

06/11/2019
Nhân viên văn phòng
VÕ THỊ HỒNG LOAN Nữ - 22 tuổi
Nhân viên văn phòng

0 Năm 0 Tháng

10-12 triệu

29/10/2019
Công việc mong muốn : Thủ kho, chỗ làm việc: Hà Nội, Hà Nam
NGÔ THỊ NỤ Nữ - 29 tuổi
Công việc mong muốn : Thủ kho, chỗ làm việc: Hà Nội, Hà Nam

1 Năm 0 Tháng

29/10/2019
Phụ xe giao hàng quận hai bà trưng
minhphuong17111993 Nam - 25 tuổi
Phụ xe giao hàng quận hai bà trưng

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

22/10/2019
Kế toán - Nhân viên văn phòng, làm việc tại Hà Nội
Nguyễn Thị Minh Lợi Nữ - 26 tuổi
Kế toán - Nhân viên văn phòng, làm việc tại Hà Nội

Hà Nội

1 Năm 0 Tháng

Thỏa thuận

21/10/2019
안재용 Nam - 48 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Thỏa thuận

18/10/2019

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ