Lượt xem: 61 | Mã: NTD0001476 | Ngày làm mới: 10/10/2019

성장과 동행입니다.. 이력서..

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

무관 (Senior Manager) (Quản lý sản xuất)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

김남근

Họ tên

김남근

Giới tính

Nam  - 27/11/1973 (47 tuổi)

Địa chỉ

스플렌도라, H. Hoài Đức, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

THPT

Tổng kinh nghiệm: 16 Năm 3 Tháng | Việt Nam 3 Năm 1 Tháng Hải Dương $500

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
1989/03 - 1992/02

THPT

대구공업고등학교

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

16 Năm 3 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 3 Năm 1 Tháng

Điểm mạnh của bạn

휴대폰 전자 부품 업종에 오랜 경험이 있습니다.
주 근무는 테이프 타발에 있었으나 회사 총관리 경험이 있어서 국한된 업종이 없으며, 빠른 업무 파악이 가능합니다
언제나 열린 마음으로 회사 필요성에 따라서 주어진 업무는 할 수 있다고 저는 제 스스로를 판단하고 있습니다


Thời gian Thông tin công việc

2013/02

2019/09

Công ty

IN TECH

Bộ phận

IN TECH

Khu vực làm việc

Chức danh

부장

Mức lương

$400~ $500

Lĩnh vực hoạt động 휴대폰 전자 부품(타발업종)
Mô tả về công việc 회사 총관리 및 영업

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

한국 경북 구미시에 본사
경기도 신규 거래처 확보로 경기도 공장 확장 _ 경기도 공장 셋업 경험 (공장 총관리) _ 공장 내부 운영 / 고객 관리 / 외부적인 회사 업무 주관
베트남 진출 _ 공장 셋업 (공장 총관리) _ 공장 내부 운영 / 고객 관리 / 외부적인 회사 업무 주관
회사의 전반적인 운영을 이해하고 있어서 어떠한 업종에서도 적용이 가능GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

회사에서 구매.자재.품질.영업의 경험을 가지고 있음으로 내부 부서간 협의시 효율적인 결론을 위한 진행이 가능했으며, 외부 고객과는 다양한 경혐으로 긴급 대응에 따른 고객 신뢰도 향상에 도움이 됨

성장과정

출생은 경북 예천에서 태어났어나. 대구광역시에서 20년간 생활을 하였습니다. 부모님 3남 1녀의 가족으로 풍요하지 못한 생활에서 자랐지만 바른 생활을 하시는 부모님을 보면서 자라게되었습니다. 넉넉하지 못한 생활로 제 스스로 빠른 취업을 해야 겠다고 판단하여 공업고등학교를 선택했으며 고등학교 졸업 후 군대 생활을 제외하고는 늘 일을 했습니다. 군대도 고등학교 졸업 후 빨리 갔다와야 겠다는 생각으로 지원하여, 1995년도에 재대를 했습니다.. 1996년부터 23년 정도 회사 생활을 하면서 3번정도의 이직이 했습니다.

성격 및 장단점

성격 : 원활한 성격 / 궁금증이 많은 성격
장점 : 원활한 성격으로 대인 관계에 있어서 다양한 사람과 소통이 가능함, 궁금증으로 인해서 필요한 업무에서는 빠른 습득이 가능
단점 : 부끄러움이 좀 있어서 언어 습득 시에는 외국인과 말을 해야하는 그 부분이 잘 안됨

생활 신조

신조 : 내가 왜 못해! 난 할 수 있어

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
qc경력.베트남어 가능.관리직 경력자입니다
공형석 Nam - 30 tuổi
qc경력.베트남어 가능.관리직 경력자입니다

Bắc Ninh

4 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

30/05/2020
제조기술 및 생산기술 경력 12년 (베트남어 중상, Cad, 공장도면, 불량개선, 생산관리)
박진환 Nam - 41 tuổi
제조기술 및 생산기술 경력 12년 (베트남어 중상, Cad, 공장도면, 불량개선, 생산관리)

Bắc Ninh

12 Năm 3 Tháng

Trên 100 triệu

30/05/2020
한국 소재 삼성테크윈 기술영업 7년 / 베트남 현지여행사 영업팀장 4년차입니다.
wonmochoe7 Nam - 35 tuổi
한국 소재 삼성테크윈 기술영업 7년 / 베트남 현지여행사 영업팀장 4년차입니다.

Hà Nội

10 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

스피치컨설팅지도사,CS강사 1급,6시그마,위험물산업기사,워드프로세스 1급,컴퓨터 활용능력 2급

29/05/2020
Phiên dịch và hành chính văn phòng
vu van thanh Nam - 33 tuổi
Phiên dịch và hành chính văn phòng

Hà Nội

4 Năm 3 Tháng

20-25 Triệu

29/05/2020
Kĩ sư thiết kế cho Công ty Cổ Phần SAVA M&E
LÊ TRƯỜNG SƠN Nam - 22 tuổi
Kĩ sư thiết kế cho Công ty Cổ Phần SAVA M&E

0 Năm 0 Tháng

5-10 triệu

26/05/2020
ĐƠN XIN VIỆC LÀM
Nguyễn Thị Thiều Nữ - 29 tuổi
ĐƠN XIN VIỆC LÀM

Hà Tĩnh

5 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty

BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ

22/05/2020
Quản lý bán hàng
Lê Văn Đắc Khanh Nam - 49 tuổi
Quản lý bán hàng

Đà Nẵng

27 Năm 0 Tháng

25-30 triệu

Bằng tốt nghiệp đại học

21/05/2020
Đơn Xin Việc
Đỗ Thị Thành Nữ - 23 tuổi
Đơn Xin Việc

Bắc Ninh

1 Năm 0 Tháng

12-15 Triệu

Tốt nghiệp THPT

17/05/2020
Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất
Dương ngọc tú Nam - 36 tuổi
Phiên dịch kiêm quản lý sản xuất

15 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

17/05/2020
서울대 경영전공 / 일본.중국.베트남 현지경험 / 경영기획,공장관리
김석환 Nam - 53 tuổi
서울대 경영전공 / 일본.중국.베트남 현지경험 / 경영기획,공장관리

TP HCM

18 Năm 2 Tháng

Chính sách của công ty

16/05/2020

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ