Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Lượt xem: 30 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động: 02383956561
Email: p.tcns@vxut.edu.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty:
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Trường Đại học Công nghệ Vạn... Phó Phòng Sinh
Nhân viên
Trên 1 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Nghệ An
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
27-07-2018
(14 Ngày)
Trường Đại học Công nghệ Vạn... Tuyển Giảng viên Quản trị Du lịch khách sạn
Tốt nghiệp Trung cấp
Nghệ An
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
19-11-2018
(14 Ngày)