VIP

Lượt xem: 65 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: VIP

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Khác

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: vkskvnsk@naver.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 경기도 안산시 단원구 고장동, ,
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 01055326655
Điện thoại: 01055326655
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của VIP

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
VIP [한국]경기도 안산시 신도시 월 600~1000만가능 여성분구해요
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Nước ngoài
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
26-07-2018
(30 ngày)