Công ty Cổ phần Ba An

Lượt xem: 43 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty Cổ phần Ba An

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email:

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: KCN Đồng Văn I, Huyện Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty Cổ phần Ba An

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty Cổ phần Ba An Công Nhân Cấp Liệu
Nhân viên
Không yêu cầu
Trên THPT
Hà Nam
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
29-06-2018
(14 ngày)