반석서치

Lượt xem: 184 | Số tin đăng: 5 | Hồ sơ ứng tuyển: 4

Thông Tin: 반석서치

Mã số thuế: 1098607021
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: joonlee@banseog.co.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 이동기
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: SEOUL, Hàn Quốc, Nước ngoài
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 01084697979
Điện thoại: 1084697979
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của 반석서치

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
반석서치 국내 기업의 하노이 법인장 구인
상무
Trên 15 năm
Trên Đại học
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
16-04-2018
(30 ngày)
반석서치 재무 회계 부장급 구인(한국 대기업 /싱가포르 지사 근무)
부장
10-15 năm
Trên Đại học
Nước ngoài
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
16-04-2018
(30 ngày)
반석서치 국내 기업의 하노이 법인장 구인
Giám đốc điều hành
Trên 15 năm
Trên Đại học
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
28-05-2018
(14 ngày)
반석서치 재무 회계 과장급 구인(한국 대기업 /하노이 지사 근무)
과장
5-7 năm
Đại học
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
14-06-2018
(30 ngày)
반석서치 Recruiting Company Based in Korea.
Other
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
21-06-2018
(30 ngày)