Nam Yang Global Bac Ninh

Lượt xem: 145 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Nam Yang Global Bac Ninh

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động: 0936255363
Email: saleas@namyangglobal.net

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 76 ly thai to, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Nam Yang Global Bac Ninh

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Nam Yang Global Bac Ninh Tuyển dụng Nhân viên Nam Yang Global
Khác
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
08-02-2018
(30 ngày)