TS electrics vina

Lượt xem: 29 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: TS electrics vina

Mã số thuế: 2601076864
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: mjkim@taeseong.net

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 김민중
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Lot CN21, Tu Da – An Dao Industrial Cluster, Binh Phu commune, Phu Ninh district, Phu Tho province., Phú Thọ, Phú Thọ
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0912794289
Điện thoại: 02102493333
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của TS electrics vina

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
TS electrics vina 품질주재원 모집
대리~과장
3-5 năm
Trên Trung cấp
Phú Thọ
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
23-05-2022
(30 ngày)