DK Technology Vina

Lượt xem: 7 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 2

Thông Tin: DK Technology Vina

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: dultvina@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 김 경 환
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: KCN Dai Dong Hoan son, Tiên Du, Bắc Ninh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0946128325
Điện thoại: 0946128325
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của DK Technology Vina

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
DK Technology Vina 영업,내부 관리 인원 구인 합니다.
협의 결정
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Bắc Ninh
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
24-07-2021
(30 ngày)