KVIC PARTNERS CO., LTD.

Lượt xem: 35 | Số tin đăng: 11 | Hồ sơ ứng tuyển: 2

Thông Tin: KVIC PARTNERS CO., LTD.

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Ms.Yoon
Số điện thoại di động: 0254584268
Email: yoon2.kvic@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 33 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0254584268
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của KVIC PARTNERS CO., LTD.

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
02-06-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
15-08-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
25-07-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
04-07-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
11-07-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
18-07-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
01-08-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
29-08-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
29-09-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
05-09-2020
(30 ngày)
KVIC PARTNERS CO., LTD. KVIC PARTNERS 신입 직원 채용합니다.
면접 후 결정
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
35-40 triệu
Nộp hồ sơ
19-09-2020
(30 ngày)