YGTECH VINA

Lượt xem: 2 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 2

Thông Tin: YGTECH VINA

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: 07@ygvina.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Dai-Dong Hoan-Son, Tiên Du, Bắc Ninh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0392450326
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của YGTECH VINA

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
YGTECH VINA 사출 경력자 생산 총괄 모집
면접 후 결정
Trên 3 năm
THPT
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
01-06-2020
(30 ngày)