한성테크비나

Lượt xem: 13 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: 한성테크비나

Mã số thuế: 2301089083
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: kt5166@hanmail.net

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 하잉
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Giang Lieu, Phuong Lieu, Que Vo, Bac Ninh, Quế Võ, Bắc Ninh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0866531315
Điện thoại: 0222279750
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của 한성테크비나

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
한성테크비나 삼성SDV 검사기계 전기배선및 설치
협의 결정
Trên 1 năm
Không yêu cầu
Bắc Ninh
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
04-03-2020
(30 ngày)