FSK L&S

Lượt xem: 135 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 3

Thông Tin: FSK L&S

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: 장예지
Số điện thoại di động: 01088688008
Email: ye@sk.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 고재범
Thông tin công ty:

http://www.fsklns.com/main.do

Địa điểm công ty: 미정, ,
Năm thành lập: 01-11-2016
Website công ty: http://www.fsklns.com/main.do
Di động:
Điện thoại: 0316204612
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của FSK L&S

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
FSK L&S [FSK L&S] SK그룹 물류기업 베트남 법인장 채용
법인장
Trên 10 năm
Giáo dục khác
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
07-01-2020
(30 ngày)