ROL vina

Lượt xem: 6 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: ROL vina

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: lcdv_vn@lcdv.co.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 권보은
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Cum Cong Nghiep Noi Hoang, Yen dung, Bac giang, Yên Dũng, Bắc Giang
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0387493160
Điện thoại: 0387493160
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của ROL vina

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
ROL vina 베트남인 한국어 통역 직원 모집합니다 (박장)
사원
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Bắc Giang
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
23-11-2019
(14 ngày)