DOOLINFA

Lượt xem: 5 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: DOOLINFA

Mã số thuế: T2301032136
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: mn.park@doolintech.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 권공섭
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: số 69 đường Lý Đạo Thành, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 08662823187
Điện thoại: 07070398493
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của DOOLINFA

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
DOOLINFA 자동화설비 및 기구설계 구인
과장
1-3 năm
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
21-09-2019
(30 ngày)