KSD VINA

Lượt xem: 29 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 11

Thông Tin: KSD VINA

Mã số thuế: 4600388423
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: ds.kim@ksdigital.co.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 이재구
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Diem Thuy Industrial Zone, Phu Binh District, Thai Nguyen Province, Phú Bình, Thái Nguyên
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0346025653
Điện thoại: 0346025653
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của KSD VINA

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
KSD VINA 삼성 1차 협력사 구매 / 품질 구인
기타
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
10-07-2019
(56 ngày)